ANNONSE

«NO FLY ZONE»: Det er innført et restriksjonsområde på fem kilometer rundt sykehustomta, som har blitt definert som flyplass.
ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Drammen definert som flyplass - får ikke flydd droner i stort område

Droneprodusenten DJI innførte nylig sitt «Geofencing 2.0», som har gjort det umulig å fly droner i mange byområder.


Joakim Fjeldli

 04.04.19, kl. 19:25
 12.04.19, kl. 10:46


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Det til tross for at det etter norske regler, Luftfartstilsynet og Avinor, ikke skal være noen hindre i å fly der.

Årsaken til de massive restriksjonene etter den nye software-oppdateringen, er at en rekke helikopter-landeplasser har blitt definert av DJI som «flyplasser». DJI er den desidert største droneprodusenten både i Norge og på verdensbasis, og leverer droner til både vanlige konsumenter og profesjonelle.

For Drammen sin del innebærer dette en fem kilometer stor restriksjonsradius, såkalt «geofence», rundt helipaden til Drammen sykehus. Fem kilometer spenner fra Åssiden til Lierstranda og hele Strømsøåsen og Bragernesåsen. Med andre ord alt av sentrale deler av Drammen.

STRIDENS KJERNE: Helikopter-paden ved Drammen sykehus. (ARKIVFOTO: NILS J. MAUDAL / DRM24)

Umulig å fly

Geofences er i utgangspunktet en positiv ting som blant annet er tenkt å automatisk hindre flyvning i nærheten av for eksempel flyplasser, militære installasjoner og andre sensitive områder. Det er også en 500-meters sone opprettet rundt samtlige av norske fengsler og boliger tilhørende Kriminalomsorgen, noe som også inkluderer Drammen fengsel.

Men i dette tilfellet hindres altså flyving ved å innføre et «regelverk» som er strengere enn den norske «droneloven» (forskrift om luftfartøy der fører ikke er ombord mv, jour. anm.), hvilket har ført til hylekor fra frustrerte dronepiloter i det ganske land.

Dronene nekter rett å slett å ta av innenfor det aktuelle området etter oppdatering, og du får heller ikke flydd før etter du har oppdatert. Tar du av utenfor området og forsøker å fly inn over området, stopper dronen i luften med et varsel på skjermen til dronepiloten. Restriksjonene gjelder både profesjonelle aktører med operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet så vel om hobbybrukere.

Innrømmer feil

Ovenfor DRM24.no uttaler DJI at restriksjonssonen rundt helikopterlandingsplassen er for stor, og den «riktige radiusen for denne sonen skal egentlig være 500 meter».

I en epost til Tek.no skriver de at «informasjon fra et nytt GPS-gjerde-system har gitt flere detaljer og restriksjoner som vi nå er klar over og er i ferd med å justere på. Vi utfører endringer så raskt som teknisk mulig for å la dronepiloter fly i områder med mindre risiko igjen».

Etter det DRM24.no erfarer skal Luftfartstilsynet og Avinor være i gang med å bygge opp ett sonenettverk som vil kunne styre hvor man kan fly, og hvor høyt man kan fly i Norge. Når dette er klart vil det kunne ta over for DJI sine egne geofences. Dette skal angivelig være klart i 2020.

RAMMET: Dette bildet ble tatt i vinter. Det er per nå ikke mulig å fly i området bildet viser. (FOTO: STEINAR A. WEDVIK / DRM24)

- Ingen som kan godkjenne

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway uttaler følgende ovenfor Tek.no:

- Med Geofencing 2.0 innføres herreløse «no fly zones». Hvem skal egentlig godkjenne flygingene når en eiendomsmegler skal fly og ta bilder i en begrenset sone i Bergen eller Trondheim?

Problemet seriøse aktører møter når de ønsker å fly i en slik sone vil nemlig være at DJI vil be de dokumentere at de kan fly i aktuell sone. Men når det ikke finnes noen som forvalter disse sonene, blir det også umulig få tillatelse.

«GEOFENCED»: En i diameter fem kilometers stor sone i Drammen sentrum er nå umulig å sende opp droner i. (FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24)

Kan låses opp etter oppdatering

Etter stormen mot DJI har produsenten nå sluppet en oppdatering som skal være tilgjengelig fra 5. april.

Den innebærer innebærer at de aktuelle områdene har fått endret status fra «NO FLY ZONE» til «autorhized». Det innebærer ifølge produsenten at man må inn på brukerkontoen å «unlocke» det aktuelle området før man kan fly der.

Prøver du å sende opp dronen uten å gjøre dette, får du fortsatt ikke flydd.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE