ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Vil følge opp vaksine-snikerne - men kan slippe reaksjon

Kommunen varsler etterspill for å avdekke hva som har skjedd i de aktuelle tilfellene, men har foreløpig ikke tatt stilling til eventuell straff.


Alexander Jansen

 07.04.21, kl. 21:59
 15.04.21, kl. 17:48


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Det opplyser kommuneoverlege John David Johannessen.

Kommuneoverlegen presiserer imidlertid at man så langt ikke har full oversikt, og at det heller ikke kan utelukkes at alle de ti personene som urettmessig har fått vaksine, har benyttet seg av smutthullet i kommunens system ved en misforståelse.

- Hva vil skje dersom man kan konstatere at noen har jukset i vaksinekøen med vilje og viten?

- Det har vi ikke tatt stilling til enda, men det er altså ikke sikkert at dette er bevisst svindel slik systemet har vært lagt opp.

- Med tanke på videre vaksinering, vil de få dose to som andre som har mottatt sin vaksine?

- Det er ikke utenkelig, da man uansett har kommet så langt i vaksinasjonsprogrammet og det er såpass lang ventetid mellom dose én og dose to, sier Johannessen.

Kan gjelde flere kommuner

Ifølge kommuneoverlegen er trolig ikke systemsvikten unik for Drammens vedkommende.

- Det er basert på et likt system som benyttes flere steder i landet, og det er nok også andre kommune enn Drammen dette gjelder. Nå har imidlertid VG sørget for at dette ikke lenger er mulig, sier Johannessen.

Vaksineglippen som gjorde det mulig for alle som fikk tilgang på en internettadresse/lenke å bestille time, ble rettet opp i påsken.

- Innstillinger i systemet for bestilling av tid til vaksinering endret. Dette betyr at SMSen man mottar om timebestilling, heretter er personlig og kan kun brukes av den som mottar den. Funksjonen hvor man kunne bestille vaksinasjonstid på vegne av en pårørende er fjernet, opplysen kommunen.

Slik foregår det nå

Alle som har registrert at de ønsker koronavaksine, er blitt bedt om å oppgi et telefonnummer hvor det kommer informasjon om bestilling av tid til vaksinasjon. Dersom du har registrert ditt eget telefonnummer, får du din personlige lenke sendt dit, og du kan bestille tid til deg selv for vaksinering. Dersom du har registrert telefonnummeret til en pårørende eller annen bekjent, vil vedkommende motta en SMS med dine initialer. Du eller dere må da ringe vaksinetelefonen (32 04 44 44) for å bestille time.

Kommunen mottar lister fra fastleger på personer i risikogrupper, og disse mottar SMS med lenke direkte fra kommunen, uten at de har oppgitt at de ønsker vaksine. SMSen er personlig også for disse og kan nå kun benyttes av den som mottar den.

- Noen kan kanskje oppleve det som litt mer tungvint at man ikke kan bestille tid til vaksinering på vegne av andre, men vi må sikre at de som er i de prioriterte gruppene for vaksinering, får vaksinen. Derfor er vi nødt til å gjøre disse endringene når det har vært mulig å enten misbruke eller misforstå systemet, sier Kristina Vejlgaard som er koordinator for koronavaksineringen i Drammen kommune.

LES OGSÅ: Kommunens system tillot vaksinesniking i Drammen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE