ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: RFD

Viktig endring om henting av hageavfall i Drammen

Både kostebilen og avfallsbilen er i disse dager på vei til et område nær deg. Men én ting er viktig å merke seg for hagefolket.


Alexander Jansen

 08.04.21, kl. 10:05
 16.04.21, kl. 17:28


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Som vanlig når vi skriver april, har kommunen iverksatt årets vårrengjøring av byens gater, fortauer, torg og sykkelstier. 

Kostebilen besøker sentrumsområdene først, før mannskapene jobber seg utover i bydelene. Helt til slutt tas grus, møkk og skitt på Konnerud, hvor brøytekantene ligger lengst.

Kommunen opererer med en plan om å være i mål med operasjon kost og fei innen 1. mai, men erfaring har vist at det enkelte ganger strekker seg nærmere nasjonaldagen før man er absolutt helt ferdig.

img9133.jpgET SIKKERT VÅRTEGN: Når hageavfallet hentes og kostebilen koster. (ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24)

Nye rutiner ved avfallshenting

Kommunen og RfD opplyser om en viktig endring fra i år, som hagefolket må notere seg.

Når avfallsbilen starter henting av avfall rundt omkring i byens nabolag, må hageavfallet pakkes i gjennomsiktige plastsekker, IKKE sorte søppelsekker.

- Det er bare bunter med kvister og greiner, papirsekker og gjennomsiktige plastsekker, som blir tatt med som hageavfall under innsamlingen. Årsaken er at man skal kontrollere at sekkene kun inneholder hageavfall, slik at mest mulig kan komposteres og bli til ny jord, opplyser kommunen.

Hageavfallet hentes i år i uke 17 og 18, det vil si fra mandag 26. april til fredag 7. mai.

- Det er viktig at du legger hageavfallet helt ut til veien der renovasjonsbilen kjører, senest kvelden før innsamlingsdagen, uttaler RFD.


Dette kan du levere i hageavfallsinnsamlingen:

Kvister
Greiner
Løv
Gress
Mose
Ugress
Hageplanter
Busker

Dette kan du IKKE levere i hageavfallsinnsamlingen:

Svartelistede planter
Nedfallsfrukt
Stein og jord
Store røtter og stubber
Trestammer
Planker, trevirke og bygningsavfall
Restavfall og grovavfall
Elektrisk og elektronisk avfall
Farlig avfall (f.eks. maling, spraybokser, batterier og lyspærer)


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE