ANNONSE

STORE SKADER: Flere eiendommer på Austad ble rammet av flommen som kom nedover åssiden.
FOTO: TROND BORGEN / DRM24

Vannlekkasje fra Blektjern oversvømte byen

Grunnet en tett overvannskum ved demningen fosset store vannmasser gjennom boligområdene på Austad og skapte kaos i trafikken helt ned til sentrum tirsdag formiddag.


Redaksjonen

 13.02.18, kl. 09:44
 24.02.18, kl. 22:12


ANNONSE
ANNONSE

 


TRYKK PÅ VINDUET OVER FOR Å SE VIDEO!


DRAMMEN:
 De første meldingene om vannlekkasje ved Einar Aas vei kom ved 08.30-tiden tirsdag. Det var på dette tidspunktet uklart hvor vannet kom fra, og det ble ifølge politiet mistenkt at hovedvannledningen til Konnerud kunne være synderen. 

Alle nødetatene samt kommunen og sivilforsvaret rykket ut til området, og det ble etter hvert klart at synderen var en tett overvannskum ved demningen på Blektjern, lokalisert av politihelikopteret. 

- Dette resulterer i at store vannmengder renner ned mot boligområder på Austad og Danvik. Flere veier er stengt, opplyste politiet da.

OVERSVØMT: Vannet skapte flom helt ned i Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Store vannskader

Etter hva DRM24 erfarer fra området rant store vannmasser ukontrollert nedover terrenget og ned mot bebyggelsen, hvilket førte til store vannskader minst ett hus i området.

Vannet fulgte deretter veinettet i området, og fosset i strie strømmer nedover Austadveien og ned mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate, som også ble oversvømt. 

FOTO: LESERBILDE

I det hele tatt rådet det kaotiske situasjoner på flere av veiene på Strømsø og Danvik, som blant annet førte til at en taxi kolliderte med en buss i Møllebekkveien.

FOTO: LESERBILDE

Graver opp bekk

Ved 11.00-tiden melder politiet at kommunen hadde fått ledet mye av vannet inn i sluk og kummer, slik at flere veier på Austad ble gjenåpnet for trafikk.

Ifølge kommunen er det ingen skader på selve demningen på Blektjern, men mye snø og is i bekkeleiet ned fra Blektjern som hindrer vannet å følge sitt vanlige løp. Dermed har vannet tatt nye veier utenfor bekkefaret.

- Kommunen har alt tilgjengelig mannskap ute med gravemaskiner for å åpne opp bekken. Vi ber om at folk som ferdes i området, er forsiktige på grunn av vannmengdene og isdekket som vannet nå forårsaker, opplyser kommunen tirsdag formiddag.


Har kontroll på vannet

Ved 12.15-tiden melder kommunen at «isproppen som forårsaket vannsituasjonen på Austad i morgen- og formiddagstimene i dag, er fjernet, og at vannet renner i sitt ordinære bekkeleie igjen.»

- Situasjonen er dermed under kontroll, opplyser kommunen.

Kommunen skriver videre dette i en oppdatering på facebook:

- Det skal bare være ett hus i Einar Aass vei som er skadet av vannmengdene, og eier er kjent med situasjonen. 
Kommunen har mannskap ute utover dagen, kvelden og natten som fortløpende overvåker bekkeløpet og påser at vannet fortsetter i sitt normale løp. Det er ekstra mannskaper ute for å skrape bort is som er forårsaket av de store vannmengdene og strø veiene som er rammet. Dette er et arbeid som vil ta noe tid, så alle som ferdes på småveiene i området, må være forsiktige.EINAR AASS VEI: Ble omgjort til en liten elv.

EINAR AAS VEI: Her har brannvesenet forsøkt å lede vannet inn i avløpsrør og vekk fra veibanen.

TVERS GJENNOM HUSET: Dette huset fikk trolig store skader som følge av vannmassene.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE