ANNONSE

NYE GATENAVN: Flere kjente gatenavn forsvinner allerede om ett år.
ILLUSTRASJONSBILDE: JOAKIM FJELDLI / DRM24

Tre kommuner blir til én - her er gatenavnene som forsvinner

91 veier trenger nytt navn når Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slås sammen. Her er oversikten over hvilke veier som får nytt navn.


Benedicte Haugaard

 12.06.18, kl. 08:20
 22.06.18, kl. 13:03


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Det er mye som må tas hensyn til når tre kommuner blir en, og det er allerede stor debatt rundt endringen av kommunevåpenet.

Mange veier i Drammen, Svelvik og Nedre eiker har like, eller likelydende navn. I den nye storkommunen må alle gatenavn være forskjellige - dette av beredskapshensyn.

I forrige uke ble saken om veinavnene behandlet i fellesnemda. Forslaget som ble lagt frem ble enstemmig vedtatt, og til venstre kan du se listen over hvilke gatenavn som forsvinner fra hvilken kommune.

Ønsker forslag

Men Nye Drammen kommune vil la folket få være med å bestemme hvor de skal bo. 

Nå kan du nemlig kontakte kommunen med ditt forslag, dersom en av dine gater er rammet av navneendringen i forbindelse med kommunesammenslåingen. Fristen er 14. september i år. 

Forslagene som kommer inn vil bli vurdert av en felles rådgivende samordningskomité for veinavn i Nye Drammen. Denne samordningskomitéen vil bestå av representanter fra alle kommunene, og stedsnavnstjenesten i Språkrådet vil til slutt involveres for å korrekturlese.

Veinavnene for Nye Drammen kommune vil stå klart i desember, og nye adresseskilt blir å finne på de aktuelle stedene innen ett år. 

Bilde av skiltet for Strandveien i Nedre Eiker FÅR BEHOLDE GATENAVNET: Strandveien i Nedre Eiker blir stående urørt, mens Strandveien i Svelvik forsvinner. (FOTO: NYEDRAMMEN.NO)

Får beholde gatenavnet

Beboerne i disse veiene beholder gatenavnet, men en del adresser får nytt veinummer:

Baustrømveien
Buskerudveien
Langumveien
Sophie Amalies vei
Svelvikveien
Øvre Eikervei

LES OGSÅ: Aksjonerer for å beholde kommunevåpenet


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE