ANNONSE

STOR JOBB: Alle løs masse graves ut, fraktes vekk og skal erstattes med ny.
ALLE FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Stenger Hagatjernveien i fire uker

En strekning mellom Mjøndalen og Konnerud må totalrenoveres. I mellomtiden er det omkjøringsvei via Drammen sentrum.


Alexander Jansen

 29.08.17, kl. 20:39
 14.09.17, kl. 16:28


ANNONSE
ANNONSE

 

NEDRE EIKER / DRAMMEN: Mange som bruker har veien har ikke fått det med seg, men søndag kveld ble Hagatjernveien mellom Åsen/Mjøndalen og Konnerud stengt for gjennomkjøring. 

Årsaken er planlagt anleggsarbeid på en veistrekning på omlag 100 meter som er i svært dårlig forfatning overfor Hagatjern.


- Veien må graves helt opp da dette er snakk om en gammel kjerrevei i veldig dårlig stand. Fordi veien er så smal er det ikke mulig å gjøre arbeider der uten å stenge veien helt, sier byggeleder Anita Tveiten i Statens Vegvesen til DRM24.

Vegvesenet valgte imidlertid med å vente med oppstarten av prosjektet til Rosenkrantzgata var ferdig rehabilitert, da bilistene nå må benytte samme omkjøringsvei.

I ferd med å sige ut

Deler av veibanen er i ferd med å sige ut mot flere hytter som ligger nedenfor den bratte skråningen opp mot veien, i tillegg til at veien har blitt svært humpete og full av sprekker og hull grunnet telehiv.

- Det er mye hump og dump og setning på kanten av veien. Dette skal vi utbedre og forsterke også der vi ikke graver opp hele veibanen, sier Tveiten.


Ifølge Tveiten har det ikke vært risiko for at veibanen og massene skal rase ut over hyttene.

- Akkurat der hyttene ligger er det fjell like under veibanen, forteller Tveiten.

Mange kjører feil

At veistengingen kom som en overraskelse på mange bilister er det imidlertid liten tvil om. Bare mens DRM24 var på stedet i kort tid tirsdag ettermiddag kom det en rekke biler som måtte snu og kjøre om Drammen sentrum.

Det er imidlertid skiltet stengt vei, både i rundkjøringen ved brannstasjonen i Mjøndalen og i krysset ved Konnerudgata på Konnerud, kan Tveiten fortelle.

I tillegg skal grunneierne og de som er direkte berørt i det aktuelle området ha fått forhåndsinformasjon av Vegvesenet. 

Fordi det skiftes ut store mengder masser under veibanen på stedet blir det også en del kjøring med tungtransport frem og tilbake på strekningen mellom Hagatjern og Konnerud.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE