ANNONSE

LEKKASJE: Glitrevannledningen er i svært dårlig stand og full av mindre lekkasjer.
FOTO: STATENS VEGVESEN

Vannlekkasjer i «Rosen» skaper komplikasjoner i gravearbeidet

Hovedvannledning fra Glitre under Rosenkrantzgata har lekkasjer flere steder. Det fører til endringer i det planlagte anleggsarbeidet.


Redaksjonen

 06.07.17, kl. 09:24
 13.07.17, kl. 06:47


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: I forbindelse med vegarbeidene i Rosenkrantzgata har Statens vegvesen avdekket flere vannlekkasjer på ledningen til Glitrevannverket.

- Ledningen ligger i gata, og entreprenøren vil nå gå i gang med reparasjonene. Det vil trafikantene og enkelte vannabonnenter merke, uttaler Vegvesenet i en pressemelding torsdag.

Dårlige ledninger

- Vi har visst at ledningen er dårlig og har lekkasjer. Eneste mulighet for å kartlegge omfanget er å grave opp gata, og det er vanskelig å få til på grunn av trafikken, sier Arild Eek, daglig leder i Glitrevannverket IKS.

Planen er å skifte ut hele ledningen i forbindelse med den store renoveringen av Rosenkrantzgata som er under planlegging.

- Når vi nå har oppdaget lekkasjene, er det viktig at vi gjør noe med dette for å sikre trygg vanntilførsel for innbyggerne og for å ikke redusere kvaliteten på arbeidene Vegvesenet gjør i gata, fortsetter Eek.

FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

Kan få brunt vann

Reparasjonen av Glitrevannledningen skal ikke ha noen stor praktisk betydning for vannforsyningen til abonnentene i området.

For å sikre trygg vannforsyning mens arbeidene pågår, har Vann- og avløpsavdelingen i Drammen kommune gjort noen mindre omlegginger av vannforsyningen til enkelte av husstandene nær anleggsområdet.

- Den midlertidige omleggingen kan hos noen abonnenter føre til kortere perioder med misfarging og partikler i vannet. Misfarget vann er normalt ikke forbundet med noen helsefare. Vi anbefaler å la kaldtvannet renne til det blir klart, sier Live Johannessen, virksomhetsleder i Vann- og avløpsavdelingen i Drammen kommune.

FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

Endrer arbeidene

Arbeidet med vannledningen vil også endre rekkefølgen på vegarbeidene i Rosenkrantzgata.

– Vi kommer til å bytte rekkefølge på strekningene vi skal grave. 6. juli starter vi å grave fra litt øst for Store Landfall Nedre og til Karjolveien. Det betyr at vi må stenge utkjøringene til Rosenkrantzgata fra Store Landfall Nedre, Store Landfall Øvre, Stjerneveien Nedre, Stjerneveien Øvre og Karjolveien, sier Gunnar Knudsen, byggeleder i Statens vegvesen.

I tillegg blir utkjøringene til Rosenkrantzgata fra Åslyveien og fotgjengerfeltet mellom Stjerneveien Nedre og Stjerneveien Øvre stengt ut juli. Fra uke 29 og ut juli er planen at entreprenøren skal gjøre seg ferdig på strekningen fra Hans Hansens vei og til Vårveien. Da stenges også utkjøringen til Rosenkrantzgata fra Hans Hansens vei.

I tillegg blir sykkelfeltet i undergangen ved Shell Landfalløya stengt ut august. Det betyr at gående og syklende må dele samme felt.

- Vi anbefaler at publikum holder seg oppdatert på busstilbudet i Rosenkrantzgata ved å gå inn på brakar.no, uttaler Vegvesenet.

LES OGSÅ: Nå skal «Rosen» graves opp - slik rammer det bilisteneFØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE