ANNONSE

STENGES: Veistrekningen markert over blir stengt for gjennomkjøring i inntil to år.
FOTO: GOOGLE MAPS

Stenger Nordbyveien for gjennomkjøring i over et år

Arbeidene med å ruste opp Nordbyveien og Svelvikveien på Åskollen starter opp i mai, og blir trolig ikke ferdigstilt før ved utgangen av 2018.


Redaksjonen

 02.03.17, kl. 13:51
 16.03.17, kl. 21:20


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Hans Tordsens gate/Nordbyveien blir stengt for gjennomkjøring hele anleggsperioden, opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding.

- Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2018, men det kan være at vi også må jobbe litt i første halvår av 2019, uttaler Vegvesenet videre.

På 
Svelvikveien blir det anleggsarbeid mellom Hans Tordsens gate og Oscar Kiærs vei.

- Her skal det graves opp og skiftes ut masser i vegbanen på deler av strekningen. Hele strekningen får nytt fortau, og vi skal bygge 19 støttemurer langs vegen. Gatelysene skal vi kun gjøre mindre justeringer på, uttaler Vegvesenet.

Graver opp veibanen

I Hans Tordsens gate/Nordbyveien Vegvesenet grave opp deler av vegbanen, sette opp nytt rekkverk, utvide fortauet i bredden, renske eller grave nye grøfter og legge nye rørledninger for å ta unna overvannet.

- I tillegg skal vi stabilisere enkelte av skråningene og murene langs vegen. Hele strekningen får nye gatelys, opplyser Vegvesenet. 

Drammen kommune skal dessuten legge nytt ledningsnettet slik at overvann og spillvann blir adskilt. I tillegg skal flere kabeletater fornye eller utvide sine nett.

Fire entreprenører har lagt inn bud

Fire entreprenører har vist sin interesse og sendt inn tilbud.

– Nå skal vi kontrollregne tilbudene vi har fått inn, og se at dokumentasjonen vi har etterspurt er med. Går alt etter planen skriver vi kontrakt med entreprenøren i løpet av april, sier Knut Erik Skogen, prosjektleder i Statens vegvesen.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE