ANNONSE

STENGES: Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø i Drammen stenges helt kommende helg på grunn av vegarbeider. Sentrumsringen får redusert framkommelighet fram til fellesferien.
ALLE FOTO: STATENS VEGVESEN

Nå stenges Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Styr unna Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra kommende helg og frem til fellesferien!


Redaksjonen

 07.06.17, kl. 10:45
 17.06.17, kl. 23:16


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Østgående i Bjørnstjerne Bjørnsons gate blir til helgen stengt mellom Knoffs gate og Telthusgata i tidsrommet fredag 9. juni klokken 21.00 til mandag morgen 12. juni klokken 06.00.

Årsaken er omfattende gravearbeider. Det fører til sterkt redusert framkommelighet i dette området. Omkjøring blir skiltet, opplyser Vegvesenet i en pressemelding onsdag.

Telthusgatekrysset blir kun holdt åpent østover for utrykningskjøretøy og tungtrafikk som ikke kan bruke omkjøringsvegene.

Slik kjører du

Må du kjøre Bjørnstjerne Bjørnsons gate østover ut av byen, går omkjøringen fra Knoffsgatekrysset inn bak Strømsø senter via Knoffs gate, Schwarz gate, Austadgata og CO Lunds gate til Colletsgate og ut igjen i Bjørnstjerne Bjørnsons gate ved Bangeløkka.

Østfra i Bjørnstjerne Bjørnsons gate kan du svinge mot høyre inn Telthusgata hvis du skal inn til byen eller over til Bragernes.

LES OGSÅ: Gravearbeider vil skape kø i Bjørnstjerne Bjørnsons gate


Kryssarbeid frem til ferien

Framkommeligheten i Knoffs gate blir også redusert fra uke 24, fordi både fortau og p-plasser blir stengt. Bil- og busstrafikken i Knoffs gate i krysset med FV282 blir opprettholdt i to felt.

Fortauet i Knoffs gate inn mot Strømsø senter blir stengt, det samme blir fortauet i Bjørnstjerne Bjørnsons gate langs gravplassen mot Strømsø kirke.

I tillegg vil samtlige p-plasser langs Knoffs gate inn mot Strømsø kirke bli stengt. Gangtrafikken i Knoffs gate vil krysse Bjørnstjerne Bjørnsons gate på vestsiden og bli ledet inn bak begravelsesbyrået på nordsiden av krysset.

Stengingen av Telthusgatekrysset vil bare pågå kommende helg i nevnte tidsrom. Arbeidene i Knoffs gate krysset vil pågå helt fram til fellesferien.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE