ANNONSE

STILLESTÅENDE: Her fra Rosenkranzgata i 15.00-tiden torsdag.
FOTO: ALEXANDER JANSEN / JOAKIM FJELDLI / DRM24

Problemlyskryss gir kork i Rosen

De siste dagene har det vært stillestående køer gjennom Bragernestunnelen og Rosenkrantzgata til langt på kveld. Et lyskryss kan være synderen.


Alexander Jansen

 23.02.17, kl. 20:39
 03.03.17, kl. 21:44


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Krysset Hans Hansens vei/Rosenkrantzgata har nemlig blitt pekt på som årsaken til korken av en rekke bilister som har stampet i kø de siste dagene. 

- Køene stod bom stille fra Brakerøya, gjennom Bragernestunnelen og frem til dette krysset mellom klokken 20.00 og 21.00 på kvelden. Etter krysset skled alt fint, forteller en innringer. 

Tilsvarende skal det ha gått fint ned mot krysset fra Travbanen i morgenrushet, men stått bom stille etter krysset inn mot sentrum i deler av morgenrushet.

LES OGSÅ: Køkaoset i Drammen skaper livsfarlige situasjoner

Undersøkes for feil

Også Statens Vegvesen har blitt gjort oppmerksomme på fenomenet, og bekrefter overfor DRM24 at køproblemene er verre nå enn forrige gang Strømsåstunnelen var stengt. 

Nå undersøker Vegvesenet krysset for å finne ut om det kan være feil i lysreguleringen som er årsaken til flaskehalsen.

- Vi har også fått henvendelser fra publikum på dette, og har vært inne for å se om noe er defekt. Nå venter vi på tilbakemelding fra leverandøren, sier Anita Jordet i Statens Vegvesen.

LES OGSÅ: Ulykke kan skyldes feil på lyskryss

FLASKEHALS: Trafikken fra både Landfalløya og Hotvetveien kommer ut i Rosenkrantzgata i dette området og fører til ekstra kork for gjennomgangstrafikken.

Ekstrem trafikkbelastning

Vegvesenet har fra før gått inn og justert lysreguleringen i Rosenkrantzgata for å ta høyde for økt rushtrafikk mens Strømsåstunnelen er stengt. 

- Det vi har gjort er å forlenge morgenrushtabellen og ettermiddagstabellen, slik at det er hovedretningen med trafikkstrøm som blir prioritert. Det fører til at sideveien får lenger ventetid, sier Jordet.

Hun peker imidlertid på at det kan være andre faktorer enn selve lysreguleringen som er årsaken til problemene man opplever i krysset Hans Hansens vei. Med så mye trafikkpågang er det naturlig at det vil være sammenhengende kø mellom sentrum og Åssiden, mener Tveiten. 

- Vi har flyttet over mange tusen biler fra E134 og visste det ville bli kø. Rosenkrantzgata har ikke kapasitet til å ta unna for både Bragernestunnelen og Strømsåstunnelen. I tillegg har vi vinterferieutfart som kan gi ekstra trafikk på kveldstid, sier Tveiten.

KORK: Her fra Gamle Riksvei ut på FV283 i Solbergelva.

Stillestående på sideveiene

Statens Vegvesen overvåker og analyserer trafikkstrømmene fortløpende. Men det er ikke bare hovedfartsårene, som er problemet. 

Denne uken har det trafikken vært nærmest lammet også på enkelte av sideveiene. Blant annet på Gamle Riksvei i Solbergelva har det vært fullstendig kork i morgenrushet. 

Det samme gjelder Ytterkollen/Øvre Eikervei og Hotvetveien/Hans Hansens vei. Årsaken kan bare forklares med at Rosenkrantzgata ikke greier å ta unna, og sideveiene opplever desto tregere trafikkavvikling.

LES OGSÅ: Lovløse tilstander i Hans Hansens vei

SJELDENT: Det er ikke ofte man ser slike køer på Gamle Riksvei i Solbergelva.

Gladmelding om Strømsåstunnelen

Men ikke så ille at det ikke er godt for noe. På grunn av mildvær og rask fremdrift i arbeidene i Strømsåstunnelen ser det også denne gangen ut til at tunnelen kan åpne før planlagt. 

E134 skulle etter planen vært helt stengt ut neste uke, til søndag 5. mars. Nå er det klart at tunnelen åpner allerede lørdag.

- Jobben har gått på skinner, sier prosjektleder Odd Grette til DRM24.

LES OGSÅ: Ny runde med køkaos når E134 stenger

GÅR PÅ SKINNER: Arbeidene i Strømsåstunnelen er snart ferdigstilt. (FOTO: STATENS VEGVESEN)


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE