ANNONSE

FOTO: STATENS VEGVESEN

Starter graving i Tordenskiolds gate: - Ulempene vil merkes

Neste uke er det planlagt å starte gravearbeider i Tordenskioldsgate nærmest Strømsø torg. Arbeidene vil pågå i 6-7 uker.


Redaksjonen

 17.11.17, kl. 10:56
 24.11.17, kl. 17:45


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Det opplyser Statens Vegvesen. Det er på strekningen forbi Shell-stasjonen på Strømsø som blir berørt. Her skal det lages et nytt avløpssystem som henger sammen med arbeidene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

LES OGSÅ: Nytt kjøremønster skaper kaos

Omlag 50 meter

Strekningen i Tordenskioldsgate som blir berørt er på om lag 50 meter og strekker seg fra Torgeir Vraas plass (TV4-bygget) til Eliesons gate ved Byhaven.

For å kunne avvikle trafikk i byggeperioden blir arbeidene delt opp i tre etapper. Adkomst til Shell, området v/Vinmonopolet og busstrafikk opprettholdes.

Til januar

Men trafikanter vil merke ulempene av arbeidene.

- Vi ber de som kan om å unngå ferdsel i området i denne perioden, oppfordrer Vegvesenet.

Gravearbeidene vil bli gjennomført etappevis og vil dermed dra noe ut i tid, anslagsvis 6-7 uker.

Tamburgata stenges på sikt

Dette arbeidet er første del av omgjøringen av Tamburgata fra dagens bygate til en gang/sykkelveitrase. Den vil framstå som en arm ut fra Strømsø Torg mot nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Utover våren 2018 vil Tamburgata bli stengt helt, for å bli opparbeidet med samme standard som Strømsø Torg for øvrig.

Som erstatning for stengt Tamburgata vil Blichs gate bli åpnet midlertidig som adkomst til Tordenskiolds gate.

LES OGSÅ: Første asfalt på «nye Bjørnson»


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE