ANNONSE

VRAKET: Drammen ble, tross anbefaling fra politidirektoratet i høringsrunden, vraket som hovedkvarter for Sør-Øst politidistrikt.
ILLUSTRASJONSFOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

Tønsberg nytt hovedsete for Sør-Øst politidistrikt

Drammen er vraket som nytt hovedsete for politidistriktet som skal omfatte Buskerud, Vestfold og Telemark. I Drammen er de ansatte sjokkerte.


Alexander Jansen

 16.12.15, kl. 12:33
 21.12.15, kl. 14:38


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Det overraskende valget ble offentliggjort i en pressemelding fra Politidirektoratet onsdag. 

Valget falt nemlig på Drammen i politidirektoratets høringsuttalelse. Argumentene for Drammen var blant annet den felles operasjonssentralen for politi, brann og ambulanse, byens størrelse og sentrale plassering.

Omorganiseringen innebærer at dersom du befinner deg i Drammen og ringer politiet, vil du få den nye operasjonssentralen i Tønsberg på tråden. 

I Drammen er de ansatte sjokkerte over beslutningen. På politiets operasjonssentralen er det en nedtrykt stemning. 

- Det er ikke til å legge skjul på at vi er misfornøyde, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved Søndre Buskerud politidistrikt.


FLYTTES: Politiets operasjonssentralen i Drammen flyttes til Tønsberg. I Drammen er de ansatte sjokkerte.
FOTO: VEGARD M. AAS / DRM24

Ordføreren: - Et valg for fortiden

Ordføreren Tore Opdal Hansen i Drammen er svært overrasket over politidirektoratets beslutning.

- I sitt eget høringsnotat hadde direktoratet falt ned på at Drammen alt i alt var det beste valget. Høringsrunden styrket Drammen som lokaliseringssted. Vi har stått på og fått frem argumentene for Drammen. Jeg registrerer derfor med undring at man har valgt Tønsberg, sier ordføreren.

Opdal Hansen mener valget er et valg for fortiden. 

- Et nytt hovedkvarter for politidistriktet burde ha reflektert befolkningstyngden. De siste 10 årene har Drammen vokst mer enn Tønsberg. Allerede i dag er Drammen Norges 5. største tettsted og drammensregionen vokser nest raskest i hele landet. Anslag tilsier at drammensregionen vil ha over 211 000 innbyggere i 2040. Valget av lokalisering av politidistriktets operasjonssentral skal stå seg også i 2040. Dette er derfor ikke et valg for fremtiden, sier Hansen.  

Som eneste operative samordnede alarmsentral i landet ville Drammen kunne ha tjent som et referanseprosjekt og en læringsbase for oppbyggingen av tilsvarende sentraler i de andre politidistriktene, mener Hansen.

- Denne muligheten går nå tapt, og jeg kan vanskelig se det som noe annet enn et feilgrep og et stort tilbakeskritt.  

- Trygg på riktige beslutninger

Foreløpige forslag til hovedseter ble offentliggjort 5. oktober. Etter en høringsrunde på 6 uker, og behandling av nærmere 250 høringssvar, har Politidirektoratet kommet frem til den endelige konklusjonen.

- Vi har vært åpne for å endre konklusjoner i møte med gode argumenter og nye faktaopplysninger. Jeg vil takke alle som har bidratt med gode høringsinnspill. Vi har vurdert samtlige grundig og systematisk. Høringsrunden har bidratt til bedre og mer velfunderte beslutninger, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politidirektøren har forståelse for at en del gir uttrykk for skuffelse over de endelige beslutningene.

- Det er stort engasjement for hvor de nye hovedsetene skal ligge både i etaten og lokalsamfunn ulike steder i landet. Mange har kjempet for sin by, og det er uunngåelig at noen blir skuffet. Jeg er likevel trygg på at vi har tatt riktige beslutninger. Totalt sett mener jeg dette gir de nye distriktene beste mulige arbeidsbetingelser for å levere gode polititjenester der folk trenger oss, sier Humlegård.

Humlegård understreker at beslutningen om hovedsetene heller ikke betyr at alle fagmiljøer skal samles et sted i distriktet.

- Hvilke fagmiljøer som skal ligge hvor, vil bli klart gjennom lokale prosesser ledet av den nye politimesteren. Det er et mål å ta hele politidistriktet i bruk, sier Humlegård.

Fossen tar over

Christine Fossen, tidligere politimester i Drammen og nåværende politimester i Vestfold, tar over det nye stor-distriktet. Sør-Øst politidistrikt opprettes formelt 1. januar 2016 gjennom en sammenslåing av Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark politidistrikter.

Etableringen av politidistriktet er en del av Regjeringen Solbergs nærpolitireform, som reduserer antall politidistrikter i Norge fra 27 til 12. Basert på de fire sammenslåtte politidistriktenes størrelse, vil Sør-Øst politidistrikt få omkring 1 600 ansatte. Politidistriktet dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark, samt Jevnaker kommune i Oppland. 

Foreløpige forslag til hovedseter ble offentliggjort 5. oktober. Etter en høringsrunde på 6 uker, og behandling av nærmere 250 høringssvar, har Politidirektoratet kommet til en endelig konklusjon.


POLITIMESTER FOR STORDISTRIKTET: Christine Fossen tar over som politimester i Sør-Øst, lokalisert i Tønsberg.
FOTO: POLITIET

FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE