ANNONSE

NY TØMMERTERMINAL? Her ved Juve pukkverk kan det komme ny tømmerterminal. Helge Orten (innfelt), leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, ser det påtrengende behovet for ny Svelvikvei etter en kjøretur langs vestsiden av Drammensfjorden.
ALLE FOTO: Nils J. Maudal

Tømmerterminal ved Juve krever ny Svelvikvei

- Ny Svelvikvei er åpenbart påtrengende og en betingelse for en eventuell ny tømmerterminal.


Nils J. Maudal

 12.08.19, kl. 08:32
 24.08.19, kl. 16:01


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: - Den nye og slagkraftige fylkesregionen må være kreativ og løsningsorientert.

Det sa Helge Orten (H), leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, da Drammen Høyres ordførerkandidat Fredrik A. Haaning holdt lokal omvisning for partifellen i helga.

Orten er en nøkkelperson i veispørsmål, og fikk servert problemstillingene rundt ny Holmenbru og ny Svelvikvei - to eksempler på Drammens mange utfordringer som sentralt knutepunkt for vei, jernbane og sjøtransport.

SvelvikveiBefaringGruppe.jpgMÅ LØSES RASKT: Politikere og beboere er enige om at ny Svelvikvei må løses raskest mulig. Fra venstre stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, beboer Linda Olaussen, Helge Orten, nøkkelperson for veispørsmål i Stortinget, og ordførerkandidat i det nye Drammen, Fredrik A. Haaning.

Høyaktuell

Tømmerterminalen på Lierstranda må avvikles innen 2028, og et utredningsarbeide for ny plassering pågår. Men Juve pukkverk ved Svelvikveien seiler opp som høyaktuell med sentral plassering og dypvannskai. 

Løsningen med terminal ved Juve er et innspill fra EIDOS Eiendomsutvikling, selskapet som har avtale med dagens tømmerterminal. Høyre og Haaning har ikke diskutert eller tatt noe standpunkt om lokalisering, men Haaning understreker at hvis Juve velges, må ny Svelvikvei komme inn som en sentral faktor.

- Det er en tvingende nødvendighet, og kan være en utløsende faktor for statlig støtte fordi en tømmerterminal er av nasjonal betydning.

LES OGSÅ: Rydder plass for nytt sykehus

HolmenBrakerøyaStrømsøløpet.jpgAVGJØRENDE: Holmenbrua er helt avgjørende for trafikknutepunktet Drammen der vei, tog og havnetrafikk krysses. Brua lever på overtid og lokalpolitikere har startet kampanjen for å få Staten til å betale hele eller mest mulig av ny bru.

Hjertet i halsen

- Vi trenger en ny vei nå! Debatten har gått altfor lenge, vis oss resultater, sier Linda Olaussen med ansvar for små barn - og har Svelvikveien bokstavelig talt gjennom gårdstunet.

- Svelvikveien er en fantastisk perle som blir ødelagt av farlig ferdsel med stadig mer tungtransport og bilister som ikke bryr seg om fartsgrenser, forteller Olaussen.

Hun understreker at det er nestenulykker bortimot daglig og hun har hjertet i halsen hver gang noen skal over veien.

- Bilistene kjører noen centimetere fra oss og mange er mer opptatt av mobiltelefonen enn av trafikken. Det er mange eldre og barn som ikke har mulighet til ferdes til bl.a. butikk, sier Olaussen.

EikSvelvikvei.jpgKOBLET PÅ: Ny Svelvikvei vil bli koblet på E18 her ved Eik der det allerede er et planfritt motorveikryss.

Død, men ikke begravet

Buskerudbypakke 2 med statlige penger til blant annet veiprosjekter forutsatte bompenger. Den er lagt politisk død i bompengeopprøret som har skremt mange etablerte lokalpolitikere i valgsmodus. 

Men problemene og de enkelte prosjektene er ikke begravet. De lever i beste velgående og står i en stadig mer påtrengende kø. Veien videre i det lokalpolitiske minefeltet er ikke klar, men vei vil det trolig bli når realpolitikere får summet seg og gjort opp valgstatus.

Et påtrengende problem i Drammen er ny Holmenbru. Hovedadkomsten i Drammen havn lever på dispensasjon/overtid. Og transportpolitiker Helge Orten ser forfallet på brua, og forstår lokalpolitikernes ønske om at staten tar regningen.

- Ny bru må komme, men jeg kan ikke love mer penger her og nå. Nøkkelen er Nasjonal Transportplan, og ønsker, argumenter og innspill må gå den veien, sier Orten.  

SvelvikveiTørkopDrone.jpgÅSKANTEN: Her ved Tørkop er det planer om å legge ny Svelvikvei i åskanten og inn mot Eik i Drammen.

Fornøyd med fokus 

- Vi er veldig fornøyd med at Orten tok seg tid til å besøke oss for å se på - og ikke minst kjøre over Holmenbrua og på dagens Svelvikvei. Han har ansvaret for arbeidet med revisjon av Nasjonal transportplan for perioden 2021 til 2025, sier ordførerkandidat Haaning.

Og videre forteller han:

- Det er vår målsetting at staten i sin helhet finansierer ny Holmenbru og helst en gang- og sykkelbro fra Holmenokken til Strømsøsiden. I tillegg må ny Svelvikvei på plass så fort som mulig.

Videre understreker Haaning at dette er et fylkeskommunalt ansvar, men Drammen Høyre mener at både staten og kommunen må bli med på finansiering av denne viktige veien for innbyggerne i Svelvik og de som bor langs dagens trasé.

En eventuell plassering av tømmerhavn på Juve i Svelvik kan medføre statlige midler til ny Svelvikvei fordi en tømmerhavn også har nasjonal betydning. Senere i høst fullføres utredningsarbeidet, og dermed også en anbefalt lokalisering.

LES OGSÅ: - Vi er garantisten mot en Buskerudbypakke 3 etter valget


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE