ANNONSE

FOTO: SVELVIK KOMMUNE

Thomas (31) er ny politikontakt for Svelvik kommune

Thomas Kiil Brun-Pedersen er nytilsatt som politikontakt for Svelvik, og overtar etter Morten Almsbakken.


Redaksjonen

 13.03.19, kl. 12:21
 19.03.19, kl. 10:18


ANNONSE
ANNONSE

 

SVELVIK: Som et ledd i nærpolitireformen skal politiet bli enda bedre på å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige.

Brun-Pedersen vil jobbe forebyggende og han vil være bindeleddet mellom lokalsamfunnet og politiet. Han ønsker spesielt å jobbe mot ungdom, både som samtalepartner og som foredragsholder. Skole og barnevern vil også naturlig nyte godt av hans kompetanse.

- Nærheten til befolkningen Svelvik er viktig. Jeg er fra Berger og kjenner allerede godt til Svelvik-samfunnet, sier Brun-Pedersen. Han har jobbet i Politiet i seks år.

- Det er viktig at folk melder fra til Politiet sentralt om det er saker som trenger akutt oppfølging. Min oppgave blir mer rådgivende, og bistå der det er formålstjenlig, fortsetter politikontakten.

Holder til på ByLab

Brun-Pedersen vil være fysisk tilstede i Svelvik minimum én dag i uka. Han går i turnus så hvilke dager dette blir er ikke klart ennå.

Noen av disse dagene blir det mulighet for Svelvikborgerne å få en uformell prat med politimannen. ByLab i Storgaten 53 vil være et naturlig sted å treffe han de dagene som er satt av til publikum.

LES OGSÅ: Selger smykker til inntekt for barn med hjertesykdom


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE