ANNONSE

FOTO: BENTE ESPESETH / STATENS VEGVESEN

Stenger rasutbedret fylkesvei på nytt etter steinsprang

FV285 Ringeriksveien ved Bringebærkastet i Sylling blir stengt for all trafikk i omlag tre uker etter påske.


Alexander Jansen

 09.04.19, kl. 08:05
 24.04.19, kl. 22:48


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: Veistrekningen ble fullstendig gjenoppbygget og rassikret etter et stort ras som tok med seg hele veibanen i 2016, og gjenåpnet våren 2017

Nå har det på nytt gått steinsprang samme sted, hvilket får Vegvesenet til å stenge strekningen på nytt for nye utbedringer.

- Tidlig i mars falt en stor stein ned på fylkesvegen. Geologer fra Statens vegvesen sjekket området der steinen kom fra og konkluderte med at her må vi renske fjellet for løse steiner og deretter sikre fjellet for å hindre at det kommer mer stein ned på veien, opplyser Vegvesenet i en pressemelding.

Det aktuelle området ligger cirka 50 meter nedenfor der selve raset gikk i 2016. 

- Det som skjedde nå har ingen sammenheng med det som skjedde da. Det er to ulike hendelser, sier byggeleder Anita Tveiten i Statens vegvesen.

Stenges helt før lysregulering

Ifølge byggelederen er det ingen økt fare for at det kommer nye ras fram til arbeidet starter, enn det som er normalt på strekningen.

- Vi må stenge vegen helt mens vi rensker fjellet for løse steiner. Området vi skal renske og senere sikre, ligger høyt oppe i lia på oversiden av vegen, og vi tar ingen sjanse på at noen blir skadet mens arbeidet pågår. Veien blir derfor stengt for alle trafikantgrupper – også for gående og syklende, sier Tveiten.

Årsaken til at Vegvesenet venter til etter påske med utbedringen er at fjellet må v
ære helt fritt for is og snø for å få gjort en grundig renskejobb.

- Vegen blir stengt i cirka tre uker mens arbeidet med å renske fjellet pågår. Deretter starter vi med å sikre fjellet med blant annet bolter. I denne perioden holder vi et felt åpent for trafikk, med lysregulering eller manuell dirigering, sier Tveiten.

Mens veien er helt stengt blir det skiltet omkjøring via E16 i Sandvika.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE