ANNONSE

ALLE FOTO: KJELL WOLD / STATENS VEGVESEN

Kvalitetssjekker 200 av Buskeruds bruer

Undergraving, rust på armering, lekkasjer, påkjørsel – og brøyteskader, rekkverk og andre trafikksikkerhetsforhold sjekkes nå på noen av bruene i Drammen.


Redaksjonen

 13.06.18, kl. 11:09
 22.06.18, kl. 13:03


ANNONSE
ANNONSE

 

BUSKERUD: Kristine Utengen og Øyvind Lindland ser etter sprekker og annet når 200 bruer i Buskerud saumfares i år.  

Brufolket i Statens vegvesen er på en av sine mange årlige bruinspeksjoner på et stort antall av Buskeruds over 900 bruer på riks- og fylkesveger.

De tråler fylket på langs og tvers fra Hurum i sør til Hardangervidda i nord. Med seg på laget i Buskerud har Kristine og Øyvind to av etatens mest erfarne brufolk, Arve Aaby og Svein Fossen.


Vegvesenduo klare for femårig hovedinspeksjon av bru i Drammen. (Foto: Kjell Wold)

Hovedinspeksjoner

–Hovedinspeksjoner av bruene skal skje hvert femte år. Med 900 å velge blant bare i Buskerud blir det noe over 200 i året for å gå gjennom hele «stallen» i dette fylket over en fem års periode, forteller prosjektleder Kristine Utengen.

Hovedinspeksjonene gjøres alltid av to personer sammen på grunn av HMS og kvalitetssikring. På grunn av lange, lyse sommerdager skjer hovedbolken av bruinspeksjonene i perioden mai til september.


Ut på vift med lift. (Foto: Kjell Wold)

Inspiserer Drammen

Kristine er «ferskingen» i brugjengen i Buskerud og har derfor god hjelp av GPS og eldre kolleger når hun skal ta seg fram i brujungelen i et langstrakt fylke.

–For meg er mange av bruene ennå bare navn, mens nestoren blant oss, Arve Aaby, kan omtrent alle på rams. Brunavn og nummer, vegnummer, kommune og det hele. Det han ikke vet om bruene i Buskerud er neppe verdt å vite, sier hun.

Kristine og Øyvinder på hovedinspeksjon på noen av bruene rett sør for Drammen langs nye og gamle E18 i Skoger mot Vestfold grense.

Eik bru på E18 er ei betongbru fra 1994. Den ser i overraskende god stand ut. Her er det veldig stor trafikk både på brua (25.000-30.000 i årsdøgntrafikk) og på lokalvegen under.


Sjekker også fotgjengerunderganger

-Fra registrert vårt sjekker vi ut tidligere skader og utbedringer, vi ser og kjenner på betongen, ser etter skader, sprekker og misfarging, fuger og rekkverk, alt gås nøye gjennom og fotograferes, før det registreres på medbrakt skjema, forteller Øyvind Lindland.

Tilbake på kontoret etter dagens første inspeksjoner føres alt inn i dataregistret. Men før det har de også rukket å se på en fotgjengerundergang ved Sagatun på gamle E18 litt lenger sør i Skoger. Den er fra 1974, 20 år eldre enn E18-brua.

– Likevel ser den i overraskende bra stand ut. Litt småskader her og der, men generelt i godt hold. Viktigst her er det å få utbedret rekkverket på den ene siden av vegen over undergangen. Den holder ikke mål lenger etter dagens sikkerhetsstandarder.

Første økt før lunsj er unnagjort. Bruinspeksjonene i og rundt Drammen fortsetter etter en kort matpause. Og på kvelden bærer det ut igjen for mer bruinspeksjon. Nå står Øvre sund bru for tur. Her er det behov for å bruke lift.


........ og over. (Foto: Kjell Wold)

Stenger kjørefelt

Det må derfor gjøres på kvelden og natta når trafikken er mindre. Da blir ett av kjørefeltene stengt, mens spesialbilen med lift kjøres på plass. Den ligner en tivolivogn med karusell, men er et nødvendig og effektivt verktøy for å inspisere større bruer over vann både fra siden og under.

Når brupilarer i vann og elver må inspiseres brukes det selvsagt dykkere. På Øvre sund bru holder det med en spektakulær brulift denne gangen. Dykkerinspeksjon tas et annet år. På drøye to timer er jobben på Drammens nyeste vegbru gjort. Siden brua bare er ti år gammel var det lite å bemerke her.

Når bruinspeksjonene er ferdig starter den største jobben – utbedring og reparasjoner av skader som er avdekket. Det som ikke haster planlegges gjort året etter. Det som eventuelt er akutt tas så snart det lar seg gjøre.

LES OGSÅ: La frem tre forslag til ny by-, gang- og sykkelbru


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE