ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: ISTOCKPHOTO / GETTYIMAGES

Kommunen stenger barnehage: - Flere uforsvarlige forhold

Familiebarnehage i Lier stenges med permanent virkning fra tirsdag 20. oktober, opplyser kommunen.


Alexander Jansen

 12.10.20, kl. 22:24
 22.10.20, kl. 13:42


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: Etter kommunens oppfatning evner ikke barnehageeier å drifte barnehagen i samsvar med gjeldende lovverk, opplyser Lier kommune i en pressemelding onsdag kveld.

Dette dreier seg i følge kommunen om:

• Barnas psykososiale miljø i barnehagen er uforsvarlig.
• Den pedagogiske praksisen i barnehagen følger ikke forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
• Samarbeidet mellom barnehage og hjem fungerer ikke slik regelverket forutsetter.

Barnehagen er nå besluttet stengt med hjemmel i barnehageloven,
 fra og med tirsdag 20. oktober 2020. Siste ordinære åpningsdag er mandag 19. oktober, og kommunen vil tilby de aktuelle barna plass i andre barnehager. Foreldre vil delta på et foreldremøte tirsdag.

Bekymringsmelding

Lier kommune åpnet tilsyn mot barnehagen våren 2019 etter en bekymringsmelding. Det ble også gjennomførte et oppfølgingstilsyn høsten 2019.

- I tilsynsrapportene konkluderte kommunen med at det var flere ulovlige og uforsvarlige forhold i barnehagen. Det ble derfor fattet vedtak om pålegg om retting, uttaler kommunen.

Ifølge Lier kommune er tilsynene ikke lukket fordi kommunen mener at eier ikke har sannsynliggjort at alle uforsvarlige forhold og brudd på regelverket er rettet.

- Etter omfattende tilsyn og veiledning er Lier kommune av den oppfatning at barnehageeier ikke driver barnehagen etter gjeldende lover og regelverk, og har derfor besluttet å stenge Mikkel Rev familiebarnehage. 

Barnehageledelsen har ikke besvart DRM24s henvendelser i sakens anledning.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE