ANNONSE

KJENT DUMPING-PLASS: Mange benytter seg åpenbart av juvet til å kvitte seg med skrot, da det er satt opp skilt med «tømming av avfall forbudt».
FOTO: GOOGLE MAPS

Sørelv-liket: Kan ha ligget i juvet siden i fjor

Politiet har fått inn en rekke tips om likfunnet i Lier, og sjekker nå ut navngitte personer - foreløpig uten resultat.


Alexander Jansen

 03.10.18, kl. 01:00
 13.10.18, kl. 15:53


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: Etter at politiet gikk ut med saken i media forrige uke, har saken fått stor oppmerksomhet i pressen. Mandag kveld gikk de ut med ny informasjon i «Åsted Norge» på TV2, men er fortsatt ikke kommet noe nærmere mannens identitet.

Etterforskningsleder Jan Henrik Håkestad ved politiet i Drammen forteller til DRM24 at de verken kjenner den avdøde mannens etnisitet eller opprinnelse - men at det trolig er snakk om en hvit mann.

- Dette er noe vi jobber med å få klarhet i, og hadde vært til stor hjelp. Men DNA-profilen vi har utarbeidet gir ikke noe svar på det, så her trenger vi nok litt spesialisthjelp. Mannen var mørk i huden da han ble funnet, men vi tror det er snakk om en hvit mann, sier Håkestad til DRM24.

LIKE VED RINGERIKSVEIEN: Funnstedet, rundt 50 meter fra fylkesvei 285, mellom veibanen og Tyrifjorden noen hundre meter nord for et pukkverk, beskrives som et unaturlig turområde. (FOTO: GOOGLE MAPS)

Kan ha ligget over vinteren

Politiet har tidligere vært veldig vage når det gjelder hvor lenge mannen har vært død da han ble funnet, og anslått det til «flere måneder». 

Ifølge Håkestad utelukker man heller ikke at liket kan ha ligget der siden i fjor, det vil si over vinteren. 

- Liket var i svært dårlig forfatning da det ble funnet, med langt fremskreden forråtnelse. Fordi liket har ligget ute i naturen, påvirket av vær, omgivelser og ulike temperaturer, er det svært vanskelig å anslå. Hadde liket ligget innendørs under stabile klimatiske forhold hadde det vært enklere og beregne seg frem til, sier Håkestad. 

Den lange og kalde vinteren med store mengder snø kan også ha bidratt til å forvare liket i bedre forfatning over en lengre periode enn hva som ellers kunne vært tilfelle når det blir liggende ute i naturen. 

- Frost og snø vil jo påvirke forråtnelsen, sier Håkestad.

DÅRLIG FORFATNING: Dette er klærne som liket ble funnet i. (FOTO: POLITIET)

Utelukker sammenheng med jordras

En ting er imidlertid politiet sikre på, og det er at mannen ikke ble tatt av det massive jordraset som tok med seg hele veibanen like over juvet i august 2016. For det første gikk jordraset ikke inn i selve juvet, for det andre mener de at dette er for lenge siden - nesten to år. 

(ARKIVFOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24)

Et annet spor er om vedkommende kan ha hatt noen tilknytning til anleggsarbeidene som pågikk på stedet for å bygge opp igjen veien frem til månedsskiftet mars/april 2017. I dette tidsrommet var veien helt stengt, og området like overfor juvet preget av et stort byggeprosjekt. 

- Vi er klar over dette, men har så langt ikke valgt å prioritere undersøkelser opp mot dette. Jeg vil tro at dersom noen arbeidere hadde forsvunnet ville vi blitt varslet, og skulle det være snakk om uregistrerte fremmedarbeidere er dette nesten klin umulig å finne ut av. Samtidig begynner dette å bli veldig lenge siden, sier Håkestad.

ANLEGGSPLASS: Her fra desember 2016 - juvet hvor mannen ble funnet er bak trærne til høyre i bildet. (ARKIVFOTO: STATENS VEGVESEN)

Sjekker GPS og persontips

Politiet har mottatt en flom av tips fra publikum etter at saken ble kjent i media, og er nødt for å prioritere hvilke opplysninger de undersøker videre. Nå er det primært tips om navngitte personer som sjekkes ut av saken, eller antagelser om aktuelle personer. 

Samtidig er politiet i full sving med å kartlegge informasjonen de har funnet på GPS-en som ble funnet hengende fast i et tre like over funnstedet. Teorien er at noen kan ha kastet denne ned fra toppen av det 35 meter høye stupet, og at den har blitt hengende fast. 

(FOTO: POLITIET)
(FOTO: POLITIET)

- Vi har tømt den for informasjon, men dette igjen er noe som medfører mye gravearbeid. Det kan være snakk om alt fra adresser til kjøreruter. Og i likhet med vesken som ble funnet med kvittering og lommebok, trenger ikke dette å ha sammenheng med likfunnet, sier Håkestad.

Politiet er derfor interessert i å komme i kontakt med noen som eventuelt kan ha kastet fra seg både den blå vesken med påskriften «Annas Vask», et nå avviklet vaskefirma, samt GPS-en av eldre type fra merket Garmin. Om politiet kan sjekke ut disse gjenstandene av saken, er det viktig. 

BAG: Bagen ble ikke funnet på liket, men i nærheten. Om den har sammenheng med det mistenkelige dødsfallet, er ikke sikkert. (FOTO: POLITIET)

Nye gjenstander

Mandag gikk politiet ut med bilder av innholdet i vesken, som inneholdt noe klær i form et par skjorter og undertøy, sigarettpapir, en lommebok med noen småmynter, en polett/medaljong med påskriften «Mercur,» samt en flere år gammel kvittering fra en bensinstasjon i Hedemark. 

(FOTO: POLITIET)

- Polletten kan stamme fra for eksempel vaskemaskiner på bensinstasjoner og lignende, forteller Håkestad.

(FOTO: POLITIET)

Ifølge Håkestad kan de aktuelle plaggene matche en mulig størrelse på liket, som er anslått til å være en liten mann, cirka 160 høy, med størrelse 38 i sko. Mannen hadde dessuten amputert eller avkappet av ytre del av høyre pekefinger, og er anslått til å være i 30-40-årene

Liket ble funnet av en naturforvalter i Lier kommune 26. juli, og politiet jobber utifra at mannen enten har blitt dumpet/kastet ut fra stupet, at han har falt ved et uhell, eller at det er et villet selvmord.

(FOTO: POLITIET)
(FOTO: POLITIET)


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE