ANNONSE

LOVER HANDLING: - Mye vil skje i nær fremtid, sier samferdselsministeren om RV23 til DRM24.
FOTO: NILS J. MAUDAL

Solvik-Olsen lover rask RV23-avklaring

- Vi må klare å ta endelig avgjørelse om å bygge manglende del av riksvei 23 i løpet av året, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til DRM24.


Nils J. Maudal

 30.04.18, kl. 08:19
 22.05.18, kl. 10:00


ANNONSE
ANNONSE

 

RØYKEN / LIER: Ifølge Solvik-Olsen vil mye skje i nær fremtid.

- Det handler ikke OM vi skal bygge den planlagte delen av RV23 fram til E18, det skal vi. Nå sitter Vegvesenet å jobber med noe av det faglige grunnlaget. Vi håper å fa tatt noen runder med Vegvesenet og lokale politikere før sommeren. Noen synes de foreliggende planer er helt uproblematisk, andre har en hemmelig drøm om å lage en lang tunnel helt fram til E18, sier samferdselsmininsteren til Drammen Live24.

- Hvis det er noen av løsningene som utkrystalliserer seg som veldig logisk skal vi være med å jobbe fram planer for å få fortgang i prosjektet. I løpet av 2018 regner jeg med at dette avgjort, sier Solvik-Olsen.

LES OGSÅ: 
RV23 blir to milliarder dyrere enn først antatt

Spillet fortsetter

Alle impliserte parter, beboere, veibrukere, veimyndigheter, lokalpolitikere og rikspolitikere, er samstemt i kravet om at den manglende delen av riksvei 23 må bygges.

Men hvor den skal bygges og hvordan merkostnader på to milliarder kroner skal dekkes inn diskuteres heftig. Ikke uventet er trasevalg, rasering av bebyggelse og jorder, kostnader, tidsaspektet og overordnede nasjonale hensyn viktige brikker i spillet opp mot en avgjørelse.

Veivalget og alt hva det innebærer er også en kjærkommen fanesak i en samfunnsdebatt. Selv om en avgjørelse kommer i løpet av året vil debatten fortsette. Men da vil det være sentrale myndigheter som høster kjeft eller tar æren for prosjektet.

Rv23 langs dagens trase og videre til E18, eller i tunnel i fjellet under Skapertjern til Viker? Svaret kommer trolig i løpet av 2018.

Viktig møte 13. juni 

- Vi har håp om å få til møte med departementet 13. juni. Vi ber om en tidsplan for avklaring av fremdriften. Vi samler nå politiske og andre krefter for å unngå en ny ørkenvandring. Kall det gjerne en lobbykampanje, sa Lierordfører Gunn Cecilie Ringdal på et møte med beboerne på Engersand for noen uker siden.

I kretsene rundt regjeringspartiene mobiliseres nå Buskeruds representanter. Allianser på mange plan bygges og forsterkes med det mål for øyet å få veiprosjektet opp av grøften.

Lierordfører Gunn Cecilie Ringdal lovet lobbyvirksomhet på høygir da hun for noen uker siden møtte fortvilte beboere på Lahell.

LES OGSÅ: Utsetter ny RV23 på ubestemt tid etter massiv kostnadssprekk

Et lite men…

Men samferdselsminister Solvik-Olsen tar et ørlite forbehold.:

- Jeg håper og tror på at en avgjørelse kan tas raskt raskt. Hvis det da ikke dukker opp ytterligere momenter av vesentlig betydning. Det være seg kostnader eller at lokale politikere er veldig uenige om sentrale spørsmål, påpeker Solvik-Olsen.

Korridovalget for fullførelsen av rv 23 er fortsatt uavklart, men en avgjørelse faller trolig/forhåpentligvis i løpet av året.

LES OGSÅ: 
Het veistrid i Lier: Hvor skal forbindelsen Rv23 - E18 gå?


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE