ANNONSE

LETTET GJENG: De ansatte ved Øvre Eiker Energi kunne slippe jubelen løs da kommunestyret vedtok å stoppe salget.
ALLE FOTO: TOY HANSEN / EIKERNYTT.NO

Selger ikke e-verket: Øvre Eiker Energi forblir kommunalt

Etter en lengre debatt onsdag kveld landet kommunestyret på å beholde eierskapet. Det blir dermed intet salg til Ringeriks-kraft.


Roy Hansen

 11.04.18, kl. 21:10
 11.05.18, kl. 12:56


ANNONSE
ANNONSE

 

ØVRE EIKER: Kommunestyret i Øvre Eiker har vedtatt å beholde alle aksjene til Øvre Eiker Energi AS i kommunens eie, skriver Eikernytt.no.

Kommunestyret brukte over én time på å diskutere saken, og med
 så å si samtlige ansatte ved Øvre Eiker Energi på tilhørerbenken, ble det vedtatt med 20 mot 16 stemmer å beholde alle aksjene i selskapet på kommunens hender.

Dermed blir det ikke noe salg til Ringeriks-Kraft.

Kommunestyresalen ble preget av de ansatte ved Øvre Eiker Energi da kommunestyret vedtok å beholde alle aksjene med 20 mot 16 stemmer.

Ansatt-jubel

Da diskusjonen var over og stemmene talt opp, jublet de ansatte over vedtaket. En lang tid med uvisshet var over - i hvert fall for denne gang.

Også i pausen etter vedtaket var det stor stemning - ute på rådhustrappa. Her kunne de gratulere hverandre med «seieren» og håpet at de ville komme tilbake til normale tilstander.

For det har ikke vært noen tvil om at de ansatte helst ville beholde selskapet i kommunens eier, selv om Ringeriks-Kraft hadde garantert for alle jobbene - og kanskje øke staben i Hokksund.

De ansatte sto lenge og pratet - glade og lettet over at en lang kamp for å bevare «e-verket» på kommunale hender endelig var over. Kjell E. Grønbeck beklaget overfor de ansatte for den påkjenningen de var blitt utsatt for i denne tiden.

Åpent møte

Prosessen rundt salget av Øvre Eiker Energi har vært holdt lukket og det meste har vært hemmelig av såkalte forretningsmessige hensyn. Dette har vært et krav fra Ringeriks-Kraft.

Det har derfor vakt reaksjoner at styreleder og daglig leder for få dager siden gikk ut med et leserinnlegg der de avslørte hvor mye Ringeriks-Kraft var villig til å betale for Øvre Eiker Energi AS.

Denne «lekkasjen» var ikke klarert med verken ordfører eller rådmann i Øvre Eiker, og må derfor være godkjent av Ringeriks-Kraft. Ordfører Ann Sire Fjerdingstad mente dette var et uklokt valg fra selskapsledelsen, men det får neppe noen konsekvenser av den grunn.

Ordføreren instruerte før saken kom til behandling om at det fortsatt var deler av utredningen i saken som var unntatt offentlighet. Og nettopp alt hemmeligholdet ble sterkt kritisert at kommunestyrerepresentantene som tok ordet i denne saken.

Sterk kritikk

Høyres Adrian Tollefsen har vært saksordfører for saken hele veien. Han redegjorde for bakgrunn, økonomi, behov for skolebygg, vedlikehold og alle andre formål som kommunen skal bruke penger på i årene som kommer. Han var ikke i tvil om at et salg nå var det beste for kommunen på litt lenger sikt.

Niclas Tokerud (AP) startet med å takke de ansatte for tålmodigheten som var utvist i denne saken. Samtidig uttrykte han sjokk over utspillet i en herværende lokalavis der sjefen i Ringeriks-Kraft, Ole Sunnset, varslet en mulig omkamp om kjøp avdeler av selskapet. Dette utspillet falt ikke i god jord.

Også Niclas Tokerud tok for seg det omfattende hemmeligholdet i saken og sa at det hadde vært vanskelig å være folkevalgt med de restriksjonene de var pålagt i denne saken.

- Dette fungerer ikke et demokratisk system, sa han.

Mens Høyres Adrian Tollefsen og Hans Kristian Sveaas argumenterte for kommunens økonomiske situasjon og konsekvenser av for lite inntekter, ville SPs Svein Ludvig Larsen forklare hvorfor han hadde blitt oppfattet som «vinglete» i denne saken.

Han stemte nemlig for å fortsette prosessen så sent som i desembermøtet, men i dag stemte han mot et salg. Det gjorde han kun av lojalitet til partiet - han hadde nemlig ikke endret oppfatning og mente salg var det beste for kommunen.

Vil ha mer styring

Knut Kvale (SP) etterlyste en mer offensiv holdning fra kommunestyret og kommuneledelsen i styringen av selskapet. I dag er kommunen bare såkalt finansiell eier, og utøver ikke et strategisk og aktivt eierskap.

Samtidig mente Kvale at posisjonen svartmalte situasjonen i kommunen. Kvale åpnet også opp for å se på mulighetene for innføring av eiendomsskatt for å kompensere for bortfall av inntekter nå som salget ikke blir noe av.

Ikke konkursbo

Kjell Erland Grønbeck (KrF) har hele tiden vært imot et salg av «e-verket» og viste til at det var en samarbeidsplattform som sa tydelig at salg ikke skulle skje i denne perioden.

Han mente det i denne saken var skjedd en tåkelegging og mørklegging av et godt drevet selskap og at de fikk inntrykk av det nærmest var et konkursbo de snakket om. Han minte kommunestyret om at det var gjort betydelige investeringer i utskifting av strømmålere og i ulike utbyggingsområder i kommunen, og at dette var noe av årsaken til den likvide vanskelige situasjonen i selskapet. Men dette er utgifter som nå vil gi merinntekter, sa han.

Diskusjonen rundt salg eller ikke gikk i over én time og det var flere innlegg og replikker enn det vi kan referere her. Vedtaket fra Eierskapsutvalget om å beholde alle aksjene i egen kommune ble satt opp mot rådmannens opprinnelige forslag, nemlig å selge hele konsernet.

Avstemmingen ble 20 stemmer for ikke å selge og 16 for salg, noe som betyr at heller ikke Høyre var helt samstemte i denne saken. Det var bare 36 stemmeberettigede under denne saken da én fra Høyre var inhabil.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE