ANNONSE

I DØRA: Frps stortingsrepresentant fra Drammen, og ordensvakt Tobias Formosa fra Quality Security ved Dickens under Elvefestivalen i Drammen.
FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Stortingsrepresentanten ble med ordensvaktene på jobb

Jon Helgheim (Frp) ønsker fokus på sikkerheten i bransjen, og tror økt rettsikkerhet kan gi større respekt for profesjonelle ordensvakter.


Alexander Jansen

 30.08.19, kl. 17:53
 09.09.19, kl. 07:32


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Under Elvefestivalen var han med som hospitant for vaktselskap for å oppleve hverdagen på jobb i Drammen sentrum under Elvefestivalen. 

- Det hele startet med at jeg fattet interesse for enkeltsak i Oslo, hvor det var en dørvakt som hadde gått langt over streken. Situasjonen knyttet til ordenvakter er ofte et tema, og jeg ville lære mer om bransjen og regelverket, forteller Helgheim.

Han har mottatt flere invitasjoner for å bli med ut å oppleve hverdagen til ordensvaktene, og gjennom bransjeorganisasjonen NHO fikk han en mulighet for å være med ut i felten forrige helg.

LES OGSÅ: Dørvaktene frykter for sikkerheten etter voldsbølge

- Endret seg i positiv retning

Helgheim understreker at han mener bransjen har endret seg i positiv retning.

- Det er fint å se hvordan utviklingen i bransjen har vært, og hvordan bransjen selv tar initiativ til enda strengere regelverk og forhold knyttet til opplæring, sier Helgheim. 

- Vi har fått fjernet problemet hvor den største gutten i gata stod i døra og banket opp folk etter eget forgodtbefinnende.

I forhold til tidligere er bransjen langt bedre regulert, og samarbeidet med politiet tettere. Det er de som har ansvaret for ordningen, sjekker krav til vandel og utsteder tillatelser.

- Men det er fortsatt rom for forbedringer. Man har i dag et minimumskrav som må innfris, men hvor lista legges praktiseres forskjellig i ulike politidistrikter. Jeg mener det må være like regler og konkurransevilkår for de ulike selskapene i bransjen, sier Helgheim.

LES OGSÅ: Dørvakter slått til blods og spyttet på etter krangel om jakkelapp

Tøffe arbeidsforhold

Arbeidshverdagen til mange ordensvakter i storbyene går ofte på sikkerheten løs. Et stadig tøffere miljø på byen, folk på rus og gjenger som oppsøker bråk for å markere seg, er utfordringer som skaper farlige situasjoner og mange i bransjen kjenner seg maktesløse over.

Ekstra rettsikkerhet er et av forslagene som har blitt fremmet for å øke terskelen for å utøve vold mot ordensvakter.

- Bransjen er opptatt av egen sikkerhet. Når man stiller krav til kompetanse og utførere en tjeneste ute i offentligheten mener jeg at ekstra rettsbeskyttelse kun vært med på å øke respekten for ordensvaktene, sier Helgheim. 

- På lik linje med offentlige tjenestemenn i politiet?

- Kanskje ikke så høyt, men i dag spiller det ingen rolle om man blir spyttet i ansiktet. Det burde vært ekstra skjerpende å utøve slikt overfor en ordensvakt, sier Helgheim.

- Hva med bevæpning?

- I Sverige ser man at ordensvakter er bevæpnet og har en helt annen myndighet, men jeg tror ikke det er rett vei å gå i Norge. Det håper jeg vi slipper, og sier vel mer om samfunnsutviklingen i Sverige, sier Helgheim.

LES OGSÅ: Volden mot dørvakter fortsetter

mg8749komp.jpgKAOTISK: Her har politiet i samarbeid med dørvaktene fra flere utesteder på Bragernes Torg fått kontroll over en situasjon tidligere i år.

Imponert over profesjonaliteten

Helgheim fikk både oppleve fulle kranglefanter, trusler og diverse annet i løpet av kvelden som hospitant med ordensvaktene i Protect Security.

- Det var imponerende å oppleve hvordan de jobber, ser helheten i tankegangen og hvor profesjonelt og oppriktig opptatt av yrket de er, sier Helgheim.

I forhold til det å arrangere festivaler mener Helgeim det reises enda en problemstilling.

- Jeg tror de trengs en avklaring i forhold til bruk av frivillige som vakter, om man er nødt for å hyre inn profesjonelle. Da det blir det veldig mye dyrere å drive festival, men det blir også sikrere, sier Helgheim.

LES OGSÅ:
 Slo, sparket og bet politikvinne - dørvakt fikk hjertestans


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE