ANNONSE

FOTO: ALEXANDER JANSEN / DMR24

Rådmannen varsler tøffe innsparinger i ny storkommune

Rådmann Elisabeth Enger foreslår 150 millioner i kutt i budsjettforslaget 2020-23 for nye Drammen kommune.


Alexander Jansen

 22.10.19, kl. 10:13
 04.11.19, kl. 12:39


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Formannskapet i Nye Drammen kommune fikk presentert økonomiplanen mandag ettermiddag.

Og det er klart at det er nå alvoret synker inn hos Drammens nye folkevalgte, som får en tøff jobb med prioriteringene i den neste fireårsperioden. 

Det politiske grunnlaget for budsjettforslaget ligger i en felles politisk plattform fra fellesnemnda. Som det ble gjort klart i begynnelsen av oktober, må de folkevalgte derfor nå bruke tiden frem mot 10. desember godt, da økonomiplanen skal behandles. 

- Et viktig mål i arbeidet har vært å skape handlingsrom for politiske prioriteringer i årene fremover. Det legges opp til at et mer detaljert og konkretisert budsjett skal være klart for politisk behandling i juni, uttaler rådmann Elisabeth Enger.

SE VIDEO:

150 millioner

Av totalbudsjettet på vel syv milliarder, foreslår rådmannen at kommunen må kutte 150 millioner i driftsbudsjettet for å kunne forsvare investeringsbehovet i kommunen.

- En slik omstilling vil være krevende og må derfor skje gradvis. Etter rådmannens vurdering bør det være mulig å ta ned driften med 50 millioner kroner i 2021, stigende til 100 millioner kroner i 2022 og 150 millioner kroner i 2023, uttaler Enger.

Det er ikke rom for de vedtatte 20 prosentene med egenfinansering i driftsøkonomien i 2020, og rådmannen legger i budsjettforslaget til grunn at kravet til egenfinansiering i 2020 (83,6 millioner kroner) dekkes av disposisjonsfondet.

I tillegg planlegges det som kjent et kutt på 150 årsverk i ren effektivisering.

LES OGSÅ: Nye Drammen: - Vil sikre oppmerksomhet til alle deler av kommunen

Moderate investeringer i årene framover

Rådmannen foreslår i budsjettforslaget kun en videreføring av investeringer som allerede er under gjennomføring eller bundet opp med kontrakter i de tidligere kommunene.

Dette tilsvarer en investeringsramme på 843 millioner kroner i 2020.

Arbeidet med større investeringer som allerede er politisk vedtatt, blir videreført. Blant disse er nytt sykehjem i Nedre Eiker.

HER KAN DU LESE HELE FORSLAGET TIL ØKONOMIPLAN I DETALJ


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE