ANNONSE

GIR SEG: Parminder Kaur Bisal skal ikke lenger jobbe med Fjell 2020.
ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Ny prosjektleder for Fjell 2020

Parminder Kaur Bisal erstattes av Lillian Sandbakken Eilertsen, opplyser Drammen kommune i en pressemelding.


Redaksjonen

 15.12.17, kl. 16:11
 15.12.17, kl. 16:32


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Etter to år som forprosjekt etablerte bystyret i 2011 nærmiljøprosjektet Fjell 2020.

Prosjektets hovedmål var: «Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010.» Målet skal nås gjennom områdeutvikling (fysiske tiltak), tjenesteutvikling og ressursmobilisering i bydelen Fjell.

Fra august 2012 har Parminder Kaur Bisal vært prosjektleder for Fjell 2020. Hun går fra 1.1.18 over i stilling som rådgiver hos prosjektrådmann Elisabeth Enger og skal arbeide med å gjennomføre sammenslåingen av Nedre Eiker, Drammen og Svelvik.

Som ny prosjektleder er engasjert Lillian Sandbakken Eilertsen, tidligere rektor ved Galterud skole på Fjell. Hun har erfaring fra den innledende delen av prosjektarbeidet i Fjell 2020 og kjenner bydelen og dens utfordringer svært godt. Dette vil sikre kontinuitet i arbeidet.

Rådmannen takker Parminder Kaur Bisal for hennes innsats gjennom mer enn fem år og ønsker Lillian Sandbakken Eilertsen lykke til med nye utfordringer.

LES OGSÅ: Fjell 2020 på 160 minutter
LES OGSÅ: Ministeren ser mot Fjell


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE