ANNONSE

ORIENTERTE: Politimester Christine Fossen greide å terge på seg ordfører Bent Inge Bye når det gjaldt lensmannskontoret i Nedre Eiker. Dette blir nemlig underlagt Drammen og dermed forsvinner den populære lensmannen Torill Sorte. Bak til venstre politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen.
FOTO: ROY HANSEN / EIKERNYTT.NO

Nedre Eiker mister lensmann - ordføreren protesterer

Nedre Eiker kommer ikke til å ha egen lensmann når politireformen er gjennomført. Det liker ordfører Bent Inge Bye dårlig.


Roy Hansen

 01.06.17, kl. 14:56
 08.06.17, kl. 06:49


ANNONSE
ANNONSE

 

SØNDRE BUSKERUD: Lensmann i Nedre Eiker, Torill Sorte, må dermed finne seg et annet sted å jobbe, skriver Eikernytt.no.

Under et orienteringsmøte om politireformen på Kongsberg i går, kom politimester Christine Fossen med kunngjøringen om at Nedre Eiker ikke får beholde sin populære lensmann Torill Sorte. Det likte ordfører Bent Inge Bye svært dårlig.

- Det skal vi bli to om, sa ordføreren. Han likte også svært dårlig tanken på at det skulle utnevnes nye politikontakter som skulle jobbe mot kommunen.

- Vi har hatt et utmerket samarbeid med Torill Sorte som lensmann så langt og en kontakt er ikke godt nok. Vi vil ikke miste det vi har i dag, sa Bent Inge Bye.

LES OGSÅ: Kommunesammenslåing redder lensmannskontorene i Nedre Eiker

Ingen selvkritikk i nødsentral-saken

Som de fleste har fått med seg er det stor politisk strid om plasseringen av en ny operasjonssentral i Tønsberg til fordel for dagen samlokaliserte sentral i Drammen. Christine Fossen benyttet anledningen foran en rekke kollegaer, ansatte i kommuner, ordførere og andre, til å orientere for sitt ståsted.

Fossen ville ikke ta noen form for selvkritikk og sa de skulle svare statsråden slik at han kan svare Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité slik de har bedt om.

- Vi ønsker ingen omkamp om denne operasjonssentralen og har fulgt de føringer vi har fått fra direktoratet, sa Fossen.

Hun regnet derfor med at den nye sentralen for politi og brann var på plass i april neste år. Men AMK blir ikke samlokalisert her i første omgang, selv om de er pålagt å legge til rette for dette.

Lensmann Torill Sorte (t.h.) sammen med politimester Christine Fossen under onsdagens orienteringsmøte på Kongsberg. Langt fra alle var fornøyd med det de fikk høre på møtet.

28 kontorer eller tjenestesteder

Politireformen får som konsekvens at flere mindre kontorer legges ned, og erstattes med patruljer som skal være i stand til å foreta det meste av etterforskningen i mindre saker.

Sør-Øst politidistrikt vil etter at reformen er gjennomført en gang neste år, få 12 tjenesteenheter og 28 kontorer eller tjenestesteder.

For Eiker-bygdene er det klart at Øvre og Nedre Eiker lensmannskontor består, men Nedre Eiker legges under Drammen og mister derved sin populære lensmann. Hva og hvordan kontoret i Nedre Eiker skal organiseres, kunne ikke Fossen redegjøre for ennå.

LES OGSÅ: Fossen ny politimester i stor-distriktet

Bedre og likere etterforskning

Torill Sorte har lenge hatt en sentral rolle i organiseringen av det nye politidistriktet, og hun mente de ville få bedre og mer lik politikraft over hele distriktet etter omleggingen.

- Alle mannskaper er kurset i etterforskning og flere kurs vil komme. Dette gjør at vi kan gjøre etterforskningen mer eller mindre ferdig ute på stedet. Det blir også lettere å fordele mannskaper i henhold til hvor og når kriminalitet skjer, sa hun.

Pass-kontorer

Christine Fossen har foreslått kun seks steder for utstedelse av pass i det nye politidistriktet. Ifølge forklaringen på det, er det nye krav til selve dokumentasjonen og det at politiet også skal utstede de nye ID-kortene som kommer, som er årsaken.

Det er mange steder så stor pågang på pass at det er langer køer. Likevel mener altså politimesteren at det er forsvarlig å kutte drastisk ned på antallet kontorer som utfører denne tjenesten.

Kongsberg-regionen, med sitt internasjonale næringsliv, er blant dem som har skreket høyest mot disse planene da passkontoret på Kongsberg skal flyttes til Notodden. Ordføreren i Kongsberg var ikke veldig fornøyd over denne løsningen og mente dette ville koste næringslivet dyrt.

Må til Drammen

Heller ikke Eiker-bygdene vil beholde sine passautomater. Det betyr at alle eikværinger må til Drammen for å få dette viktige reisedokumentet. Og i Drammen er det lange ventelister som det er i dag.

Lensmann Stig Rønneberg vet ikke helt når det nye systemet er på plass, men regner med at de kan hjelpe eikværinger med pass helt fram til høsten 2018 en gang. Det samme vil trolig også gjelde for Nedre Eiker.

Bedre forebygging

I Sør-Øst politidistrikt skal det bygges opp en egen enhet for forebyggende kriminalitet. En politikontakt skal ansettes for hver kommune, og dette arbeidet er godt i gang. Men som tidligere omtalt her så er ikke dette den ultimate løsningen, skal vi tro ordfører Bent Inge Bye.

Ifølge politiet skal det nå lages egne avtaler mellom kommunen og politiet som skal regulere hva disse politikontaktene skal og ikke skal gjøre.

Også næringslivet får en egen avdeling i det nye distriktet. Her vil næringslivskriminalitet stå på dagsorden og ikke minst betyr dette mer forebygging og økt kontrollvirksomhet på byggeplasser og i andre «risikonæringer».


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE