ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: STATENS VEGVESEN

Nå skal Vegvesenet rydde unna ulovlig reklame langs veien

Statens Vegvesen har etablert nye rutiner, og foretar ryddesjauen langs fylkesveiene om høsten istedenfor på våren.


Redaksjonen

 03.11.17, kl. 18:45
 11.11.17, kl. 10:34


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Vinteren står for tur, og Statens vegvesen rydder langs vegen. En av tingene som fjernes er reklame som er satt opp ulovlig.

- Reklame som blir plassert slik at den hindrer sikt eller fri ferdsel for gående og syklende, eller tar oppmerksomheten til trafikanten vekk fra vegen og trafikkmiljøet, er et problem. Mange er nok ikke klar over at de må søke oss om de vil sette opp reklame på vår veggrunn, sier Bjørn Nyhus i Statens vegvesen.

Ofte blir reklamen plassert helt inntil vegen, og blir brøytet bort når brøytebilen fjerner snøen.

- For å slippe å fjerne dette til våren, tar vi en runde nå, fortsetter Nyhus.

Regelverket

Du har ikke lov til å sette opp reklame eller annen innretning på offentlig veggrunn uten tillatelse. F

Forbudet gjelder blant annet følgende steder: Vegbane, vegskråninger, grøfter, fortau, gang- og sykkelveger, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjoner.

LES OGSÅ: Første asfalt på «nye Bjørnson»


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE