ANNONSE

IKKE INSPISERT: Motorveibrua har ifølge Statens Vegvesens eget system ikke hatt årlige inspeksjoner på 17 år.
FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

VG: Motorveibrua mangler tilsyn

Ifølge VGs sjokkavsløring er det manglende kontroll og vedlikehold av bruer over hele landet. Norges lengste bru med 46.000 biler i døgnet, mangler årlig, lovpålagt befaring siden år 2000.


Alexander Jansen

 09.11.17, kl. 13:22
 15.11.17, kl. 18:48


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: I Vegvesenets bru-database deles motorveibrua opp i to deler, den gamle delen, som i dag benyttes som nordgående løp, og den nye delen, som benyttes til sørgående løp. 

Ifølge lovpålagte sikkerhetskrav skal det foretas årlige tilsyn av brua. Nå viser det seg at den gamle delen ikke har hatt årlig inspeksjon siden 2001, mens nybrua ikke har loggført årlige inspeksjoner siden den stod klar i 2006. 

Den firefelts motorveibrua er norges lengste bru med sine 1.892 meter, og trafikkeres av 46.000 biler i døgnet. Den er, sammen med over 1.000 andre bruer i Norge, på listen over bruer Vegvesenet mener de ikke har midler eller ressurser til å følge opp i henhold til lovverket, skriver VG i sin avsløring.

FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

Skal ha årlige inspeksjoner

Vegvesenet er lovpålagt å foreta årlige inspeksjonene av alle riks- og fylkesveibroer, i tillegg til en mer omfattende hovedinspeksjon hvert femte år. Hovedinspeksjonen av motorveibrua i Drammen ble sist gjennomført i 2014, og er således i rute.

Av landets 16.971 bruer er det rapportert at 1.087 broer har skader som inspektørene omtaler som «store» eller «kritiske» for bæreevnen eller trafikksikkerheten, ifølge VG.

I tillegg kommer alle skader på bruer som mangler tilsyn. Og aller verst står det til på Østlandet på landets mest trafikkerte strekninger, viser statistikken.

NAF bekymret

NAF uttaler i en pressemelding fredag at Vegvesenets sviktende rutiner med bruene er alvorlig for trafikksikkerheten.

- Det mest alvorlige er manglende kontroll med de lengste og tettest trafikkerte broene. Dette tyder på feil prioritering. Broer der det går mye trafikk, eller der trafikken har økt mye siden broen ble bygget, må prioriteres, uttaler NAF.

Forfallet på landets broer er stort. Skal etterslepet på vedlikehold tas igjen, trengs det 15 milliarder kroner, og det kommer til syne blant annet i at over 1000 broer har store skader. 

- Dette er de registrerte skadene, men når det viser seg at tilsynet svikter, frykter vi at det kan være verre, uttaler NAF.

Varsler gjennomgang

Statens Vegvesen hevder at etterslep og manglende vedlikehold skyldes mangel på ressurser. Vegvesenet uttaler imidlertid overfor VG at norske bruer er trygge, men at det er svikt i rutinene på registreringen. 

– Vi har veldig flinke fagfolk som er broinspektører ute i regionene våre, og de har god oversikt over hvordan bromassen ser ut, sier Jane Bordal, direktør for veg- og transportavdelingen til VG.

Nå har Vegvesenet allikevel satt i gang en nasjonal gjennomgang av broforvaltningen.

– Vi har satt ned et forbedringsprosjekt for å gå gjennom hele broforvaltningen og organiseringen av den, slik at vi skal bli mer i samsvar med det vi sier i regelverket vårt. Så vi anerkjenner at den praksisen som ligger det ute i dag, ikke er i henhold til de føringene som ligger der, sier Bordal.

Vegdirektoratet inn på teppet

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen er imidlertid ikke beroliget, og har nå kalt Vegdirektoratet inn på teppet for en grundig redegjørelse.

Han uttaler at det «ikke er akseptabelt å bryte reglene på en eneste bro», og krever svar, skriver VG.

- Du kan innimellom ha formildende omstendigheter som kan forklare det, men med det omfanget som er her, er det mer en systemsvikt enn formildende omstendigheter, sier samferdselsministeren til avisen.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE