ANNONSE

FOTO: PRESSEBILDE

Milliontilskudd til hurtigladestasjoner for elbil

Buskerud fylkeskommune gir 2 millioner kroner i tilskudd til etablering av nye hurtigladestasjoner i fylket.


Redaksjonen

 22.06.17, kl. 12:20
 29.06.17, kl. 09:30


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: I budsjettet for 2016 – 2019 har Buskerud fylkeskommune satt av totalt 6 millioner kroner i 2016 – 2017 med formål å etablere et nettverk av hurtigladestasjoner for elbiler i fylket.

Fylkeskommunen har tildelt 4 millioner kroner, nå skal de siste 2 millionene fordeles.

- Det er mange stender i Buskerud der man er avhengig av bil, og da er det viktig at vi legger til rette slik at det blir attraktivt å reise klimavennlig, sier Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring.

Politikerne i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i fylkeskommunen behandlet saken i sitt møte tirsdag ettermiddag. De som vil søke om tilskudd må være registrert i norsk foretaksregister. Søkere kan samarbeide med kommuner, ladeoperatører, eiendomsforvaltere, handels- og servicebedrifter, kraftselskap og andre.

- Skal vi klare overgangen til et bærekraftig lavutslippssamfunn, så må det offentlige gå foran, og da er jeg veldig glad for at Buskerud fylkeskommune satser så tydelig, fortsetter Matt.

Den overordnede målsetningen for utlysningene er å utvide hurtigladeinfrastrukturen i fylket, og med dette bidra til økt bruk av elbiler og andre elektriske kjøretøy. Dette bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren i samsvar med klimamål for Buskerud.

- Jeg håper kommunene vil benytte seg av muligheten til å søke om midler, slik at vi kan få et godt utbygd nettverk av ladepunkter, sier hun.

I Norge finnes det nå ca. 350 hurtigladere og i Buskerud er 34 hurtigladestasjoner med tilsammen ca. 97 ladepunkter. I tillegg har Tesla 5 ladestasjoner med til sammen 44 superchargere i fylket. Disse er kun for Tesla-biler.

LES OGSÅ: Elbilene okkuperer p-plassene - nå sier kommunen stopp


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE