ANNONSE

FOTO: ROY HANSEN / EIKERNYTT.NO

Leif Arne Rolfstad vant frem i Lagmannsretten

Kravet om erstatning etter tvangsopprydning ikke foreldet likevel. Nå går det mot ny sak i tingretten.


Roy Hansen

 24.10.19, kl. 11:12
 05.11.19, kl. 14:19


ANNONSE
ANNONSE

 

ØVRE EIKER: Leif Arne Rolfstad i GBL Eiendom AS gikk til sak mot Øvre Eiker kommune i forbindelse med at kommunen foretok tvangsopprydding av firmaets eiendom. Onsdag ble det kjent at han vant fram i retten. Saken var ikke foreldet like vel, skriver Eikernytt.no.

I desember 2017 avgjorde Kongsberg og Eiker tingrett at deler av GBL sitt krav ovenfor Øvre Eiker kommune var foreldet. Denne avgjørelsen var ikke bildelefirmaet enig i, og anket derfor saken videre til Borgarting lagmannsrett
Som referert tidligere har Leif Arne Rolfstad forsøkt å få reist sak mot kommunen etter at de tvangsryddet eiendommen hans i 2013. Men saken er blitt avvist som foreldet.

Gulbrandsen billakkering Eiendom AS anførte i forbindelse med ankesaken at deres erstatningskrav mot Øvre Eiker kommune ikke er foreldet og la videre ned påstand om at kommunen skal dekke selskapets sakskostnader i forbindelse med både tingrettsbehandling og lagmannsrettsbehandling.

Øvre Eiker kommune la derimot ned påstand om at anken fra Gulbrandsen billakkering Eiendom AS måtte forkastes, og at spørsmålet vedrørende saksomkostninger for retten utsettes frem til hovedsaken er avgjort, og videre, dersom lagmannsretten skulle komme frem til fordeling av sakskostnader, at slike belastes GBL Eiendom AS.

Borgarting lagmannsrett kom til at kravet ikke var foreldet og under noe tvil kom lagmannsretten til at spørsmålet vedrørende saksomkostninger må stilles i bero inntil hele saken er endelig avgjort.

Det vil trolig bli reist en ny sak for Kongsberg og Eiker Tingrett nå som lagmannsretten har avgjort at saken ikke er foreldet.

LES OGSÅ: GBL Bildeler kjemper for verdiene i lagmannsretten


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE