ANNONSE

KRITISK: Martin Kolberg mener politidirektoratet har fratatt Stortinget den demokratiske kontrollen.
FOTO: WIKIPEDIA

Kolberg om nødsentral-avsløringene: – Spesielt alvorlig

Tirsdag venter kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget redegjørelsen fra justisministeren.


Alexander Jansen

 06.06.17, kl. 07:01
 14.06.17, kl. 17:13


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN / OSLO: Forrige tirsdag sendte komiteen brev til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) med krav om redegjørelse for den omdiskuterte nødsentral-prosessen i Sør-Øst politidistrikt. Svarfrist var en uke. 

Til Dagsavisen Fremtiden uttaler leder av komiteen, Martin Kolberg (Ap), at han finner to forhold ved prosessen «spesielt alvorlig».

- Kort sagt avdekker avsløringene i VG to spesielt alvorlige forhold. For det første går det på at Politidirektoratet (POD) prioriterer egne preferanser framfor Stortingets, og tilsynelatende gjør helt som de vil. Og for det andre handler det om hvorvidt Justisdepartementet har kjent til dette – og stilltiende har latt det skje, sier Kolberg til avisen.

LES OGSÅ: Jan Erik Strøm vraket som sjef for ny operasjonssentral

- Burde være innlysende

Kolberg uttaler videre til avisen at det burde være innlysende at det er galt å legge ned nødsentralen i Drammen, som Stortinget har vedtatt at er modellen å arbeide etter i resten av landet.

- Indikasjonen er jo at man velger å bryte opp et velfungerende miljø, med unik ekspertise og erfaringer, og som skulle være et forbilde for tilsvarende samlokalisering av nødetatene i andre politidistrikter, sier Kolberg til Dagsavisen. 

Nå stiller Kolberg spørsmålstegn ved politidirektoratets evne til å ivareta det samfunnsmessige aspektet.

- Stortinget kan, i hvert fall i tilfeller som dette, ikke uten videre overlate makten til byråkratiet. Ikke når prosessene skjer på en måte som gjør at vi mister den demokratiske kontrollen, uttaler Kolberg.

LES OGSÅ:
Åtte ordførere krever at felles nødsentral bevares i Drammen
LES OGSÅ: Justisministeren må svare i nødsentral-prosessen
LES OGSÅ: Politidirektøren slaktes av fagmiljøet i Drammen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE