ANNONSE

TAR OVER MAKTA: Knut Kvale (Sp) ble valgt til ny ordfører i Øvre Eiker onsdag ettermiddag. Men spøken om tre «kjerringer» falt ikke i smak hos alle.
FOTO: ROY HANSEN / EIKERNYTT.NO

Knut Kvale - ny ordfører - med tre «kjerringer»

Senterpartiets Knut Kvale er Øvre Eikers nye ordfører. Det ble klart da det nye kommunestyret ble konstituert onsdag. Men spøken om at han nå hadde fått tre «kjerringer» som skulle passe på ham, falt ikke i god jord blant alle.


Roy Hansen

 24.10.19, kl. 11:51
 05.11.19, kl. 12:06


ANNONSE
ANNONSE

 

ØVRE EIKER: - Noen ganger, blant oss menn, spøker vi med det vi kaller kjerringstyrt fritid. Alle vi som lever i en slik relasjon vet litt om dette begrepet. Nå får jeg også en kjerringstyrt arbeidstid. Ikke bare én, men tre som er innom dette kontoret. Det skjer altså med meg som i 35 år har styrt tida mi helt og holdent selv. Men det går sikkert greit, sa Knut Kvale før han fikk ordførerkjedet av Ann Sire Fjerdingstad.

Ikke alle i kommunestyret synes spøken var innafor, men legger det til tabbekvoten for nyvalgte ordførere, skriver Eikernytt.no.

Kvale ble valgt med 22 stemmer mot 15 stemmer som ble gitt til Adrian Tollefsen (H).

IMG_5513.JPGOrdfører Ann Sire Fjerdingstad (H) overleverer kjedet til Knut Kvale som det synlige beviset på at han skal «regjere» i kommunen de neste fire årene.

Måtte gå noen runder med seg selv

Kvale innrømmet også at han måtte gå noen runder med seg selv og kona for å være sikker på om han virkelig ville ha denne jobben. Men han landet altså på å stille til valg som Senterpartiets ordførerkandidat - og fikk full uttelling. Skogbrukeren Kvale må derfor legges bort for en god stund.

Knut Kvale takket også for tilliten og sa han var ydmyk overfor rollen som ordfører, og håpet han ville bli en ordfører for hele kommune og alle i kommunestyret. Han mente også at det var mye sympatisk ved politikken på Øvre Eiker.

- Diskusjonene går hardt noen ganger, men vi er fortsatt gode venner etter møtet, sa Kvale.

IMG_5535.JPGSvein Ludvig Larsen kom med blomster til den nyvalgte ordføreren.

Får ingen starthjelp

Knut Kvale sa han hadde håpet å kunne leie Ann Sire Fjerdingstad i noen dager for å komme inn i jobben, men det var ikke aktuelt. 

Han får dermed en like bratt læringskurve som det Ann hadde da hun ble valgt.

IMG_5540.JPG

Mange valg

Etter den nye kommuneloven skal valg av personer skje ved håndsopprekning. Det gjelder ordfører og varaordfører. Som ventet ble Bente Skårdal Kleven (AP) valg til varaordfører. Her foreslo Adrian Tollefsen - Trond Bermingrud (FrP) som motkandidat, men valget ble som for ordføreren 22 mot 15.

Men alle de andre valgene onsdag kveld skjedde etter forhåndsvalgprinsippet. Det betyr at gruppelederne med Niclas Tokerud (AP) og Adrian Tollefsen (H) i spissen hadde blitt enige om fordelingen av de ulike vervene på forhånd.

Kun valg av Formannskap skjedde skriftlig, men heller ikke det ga noen overraskelser. Den nye posisjonen bestående av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og MDG har 22 representanter. Høyre, FrP, Venstre og KrF har til sammen 15 representanter.

IMG_5489.JPGMaktbalansen og antall plasser i det nye kommunestyret er helt forskjellig og derfor måtte plasseringen i kommunestyresalen endres. Det blir nok litt uvant for mange av dem som ble gjenvalgt.

LES OGSÅ: Tårevåt avskjed etter 10 år i ordførervervet

Valg av Formannskap 2019 - 2023

Representanter fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:

1. Knut Kvale (SP)
2. Niclas Tokerud (A)
3. Kim Mogen Myhre (SP)
4. Bente Skårdal Kleven (A)
5. Tonje Adelsten Lyngås (SP)
6. Morten Halvorsen (SP)
7. Kaja Klunderud (SV)

Vararepresentanter:

1. Lasse Haugen (A)
2. Brit-Tove Krekling (SP)
3. Vegard Hustad (MDG)
4. Kaja Hilleren (SV)
5. Håvard Lind (SP)
6. Anita Hardangen (A)
7. Sigurd Skarra (Sp)
8. Anne Hov Hilleren (A)
9. Astrid Røren (SP)

Representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre:

1. Adrian Tollefsen (H)
2. Marianne Werp (H)
3. Øydis Jahren (H)
4. Trond Bermingrud (FrP)

Vararepresentanter:

1. Andreas Størdal (V)
2. Kjell Erland Grønbeck (KrF)
3. Karl-Gustav Aaknes (FrP)
4. Sine Frødin (H)
5. Brit Uthne (H)
6. Jørn Kvilhaug (H)

Leder: Ordfører
Nestleder: Varaordfører

Du finner alle valgene som ble gjort på kommunens hjemmesider.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE