ANNONSE

ROM-CAMP: Romfolket har nå fått «lovlig» tilhold på en plass langs Havnegata på Rundtom.
ALLE FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Frp-Knudsen om tiggerleir: - En forslumming av byen!

Ulf Erik Knudsen (Frp) er provosert over at byen «legger til rette» for utenlandske tiggergrupperinger: - En belønning av ulovlig opphold.


Alexander Jansen

 31.08.19, kl. 22:13
 10.09.19, kl. 21:52


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Frps ordførerkandidat viser til politivedtektene, som innebærer at overnatting, forsøpling og camping utenfor campingplasser er forbudt. 

- Likevel blir vi ikke kvitt tiggerproblemet. Dette skyldes passivitet fra politi, kommune og politikere. Man ser ut til å være mest opptatt av å legge til rette for provisoriske bosted og toalettforhold for tiggerne, sier Knudsen. 

Han henviser til det midlertidige tilholdsstedet for tiggerne på havna, iverksatt av SV, Høyre, Krf, Venstre og MDG i et bystyrevedtak før sommeren, som følge av reaksjoner på at romfolket i lengre tid tatt seg tilhold i området ved Strømsø skole. Bystyret har satt av 500.000 kroner til tiltaket, som skal vare frem til månedskiftet oktober/november, og hvor Kirkens Bymisjon ivaretar praktisk oppfølging.

- I Drammen risikerer norske borgere bot om de tar seg en kald pils på torget eller bystranda en varm sommerdag, mens tilreisende tiggere kan bo, drikke, spise, grise og forsøple uten konsekvenser. Dette må det bli en slutt på, sier Knudsen (bildet).

_MG_1530.jpg

Vil skjerpe politivedtektene

Frp har en rekke ganger tatt opp de problemene og utfordringene tilreisende tiggere skaper, og som før står Frp på at de ønsker tiggerforbud, gjør Knudsen klart.

- Tiggingen er forslumming av byen. Vi har betydelige mengder tilreisende tiggere. I hovedsak såkalte rom-folk som driver en forholdvis aggressiv tigging i byens sentrum og ved enkelte butikksenter, sier Knudsen.

Nå krever Frps gruppeleder en skjerping av politivedtektene, som innebærer at tiggerne uten fast bopel kan bortvises fra byen.

- Vi blir provosert av de andre partienes unnfallenhet i denne saken, sier Knudsen. 

Partikollega Ole Hovengen har også fremmet følgende forslag bystyret, som ble nedstemt:

«Drammen kommune retter en henvendelse til Politiet, med anmodning om at de:

a. Slår ned på ethvert brudd på de gjeldende politivedtektene som de gjøres kjent med.
b. Bortviser gjerningspersonene umiddelbart, og straffeforfølger dem.
c. På eget initiativ, under ordinær patruljering på offentlig sted, gjennomfører kontroll av at tiggere og gateselgere har registrert seg hos Politiet, og at det ikke er lenger siden enn 90 dager de registrerte seg.
d. Om lovbruddene er utført av en gruppe, der individuell straffeforfølgelse er vanskelig, bortviser alle fra det aktuelle området.
e. Registrerer personer og kjøretøy før bortvisning.»

_MG_2877.jpgCAMPING: Her ved bussholdeplassen ved Coop Extra på Rundtom har romfolket fått sin egen campingplass, og dekket til gjerdet langs veien med presenninger.

_MG_2874.jpgGRILLING OG SØPPEL: Romfolket sover i bilene på stedet, mens de utenfor har rigget til en provosorisk campingpass med grill, her sett fra Tollbukaia.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE