ANNONSE

BRUEKSPERT: 35 år gamle Kenneth Andersen er anleggsleder, og pendler mellom Nedre Eiker og Fredrikstad.
Foto: CONSOLVO AS

Kenneth (35) fra Krokstadelva leder landets største bruprosjekt

Kenneth Andersen fra Lier-selskapet Consolvo har ansvaret for et gigantprosjekt som pågår 70 meter over Glomma.


Redaksjonen

 07.06.17, kl. 11:23
 15.06.17, kl. 14:10


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: På Fredrikstadbrua pågår landets største brurehabiliteringsprosjekt. 

I november 2018 skal nemlig Fredrikstads landemerke være ferdig rehabilitert slik at den verneverdige brua skal kunne fortsette å få trafikken trygt over Glomma i flere nye tiår. 

Det var i mars i 2016 at Consolvo AS, som har hovedbase på Tranby i Lier, startet arbeidene med å montere stillaser under den nå 60 år gamle buebrua som er 64 meter høy, 824 meter lang og har en seilingshøyde på 39 meter.


Luftig

Nå er arbeidene enda mer luftige i og med at aktiviteten er flyttet til midtspennet over kjørebanen med et stillas som nå rager 70 meter over vannet og 30 meter over biltrafikken under.

Anleggsleder for det krevende prosjektet er Kenneth Andersen fra Krokstadelva.

35-åringen, som har blitt en av Consolvos fremste brueksperter, har pendlet mellom Nedre Eiker og Fredrikstad helt siden oppstarten.

STILLASEKSPERT: Consolvo regnes som en av landets fremst eksperter på stillaser. Her er en av stillasbyggerne; Nerijus Diekontas, fotografert i en liten pause på Fredrikstadbrua. (FOTO: THORBJØRN TANDBERG)

Bygde tunnel på brua

– Det som er viktig når vi jobber i høyden er å sikre området og trafikken under der arbeidene foregår. I samarbeid med veivesenet har vi gjort det vi kan for å redusere belastningen for publikum ved å unngå stenge brua. Siden vi er opptatt av sikkerhet og solide og effektive løsninger så har ikke det å jobbe om natten vært vurdert som et godt alternativ da det er mindre sikkert og ikke er så veldig effektivt, forklarer 35-åringen som derfor satte i gang å utarbeide en helt annen plan.

– Vi kom fram til en løsning der vi valgte å bygge et tak over trafikken. Det fungerer som en slags tunnel over midtspennet, med sikkerhetsnett rundt i tillegg, slik at vi kan holde brua åpen samtidig som vi jobber for fullt uten risiko for passerende trafikk, forklarer Kenneth Andersen som synes det er veldig givende å jobber med utfordrende prosjekter som dette.

Stillas og brueksperter

Og prosjektet i plankebyen har absolutt ikke vært noen enkel utfordring for Consolvo, som er blant landets fremste eksperter på stillasbygging og rehabilitering av brukonstruksjoner.

Selskapet, som har 300 ansatte og en omsetning på 550 millioner kroner, har vært med på å forlenge levetiden til både motorveibrua og Holmenbrua i Drammen i tillegg til viktige forbindelser som Brevikbrua ved Porsgrunn, Risøya bru i Tvedestrand, Tromøybrua ved Arendal og Minnesundbrua ved Eidsvoll.

– Vi må også ta hensyn til vær og vind i så store høyder. Blant annet er arbeiderne sikret med fallseler når de bygger selve stillasene, forteller Edgaras Anuzis som er stillasingeniør i Consolvo. Edgaras understreker at stillasbygging handler om tre ting; god planlegging, et solid system og fokus på sikkerhet.

Stein Andersen i Statens vegvesen bekrefter at Consolvo og veivesenet har stått overfor en krevende oppgave.

– Det har vært utfordrende arbeid med stillasering på det meste av brua. Det er stor trafikk, og brua går også over hustak og privateiendommer. I tillegg må det tas hensyn til nærliggende jernbane og skipsanløp på Glomma som setter begrensninger på stillasbyggingen, sier Andersen.

Solide løsninger

Fredrikstadbrua-prosjektet har mange involverte parter med hele fem godkjenningsinstanser. Både veivesen, veidirektorat og underleverandører er inne for å godkjenne arbeidet i tillegg til tredjepartskontroll og egenkontroll.

Etter flere ulykker med reisverk til bruer har veidirektoratet innskjerpet kontrollen med stillaser som går over, under eller er plassert så nært inntil offentlig vei at et eventuelt sammenbrudd kan berøre område åpent for alminnelig ferdsel.

– Vi er svært fornøyd med at det er fokus på sikkerhet. Vår erfaring er at fokus på sikkerhet gir trygge og godt fungerende ansatte, god lønnsomhet og fornøyde kunder, sier Fredrik Røtter, daglig leder i Consolvo AS.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE