ANNONSE

SAMLOK: I Drammen sitter helse, brann og politi vegg-i-vegg, kun adskilt av glassvegger. Dette har blitt politisk vedtatt som måten å organisere resten av landets nødsentraler på. Derfor slo det ned som en bombe da POD valgte å vrake prestisjeprosjektet i Drammen.
ARKIVFOTO: VEGARD M. AAS / DRM24

Justisministeren må svare i nødsentral-saken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har sendt brev til justisministeren, hvor de forlanger svar om prosessen rundt vrakingen av nødsentralen i Drammen.


Alexander Jansen

 31.05.17, kl. 09:01
 08.06.17, kl. 21:54


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN / TØNSBERG: Etter VGs avsløringer om Politidirektoratets systematiske motarbeiding av den politisk vedtatte samlokaliseringen under nærpolitireformen, har det vært stort politisk engasjement. 

En rekke politikere, både lokalt og nasjonalt, har tatt til orde for at vedtaket om å legge ny SAMLOK-sentral i Sør-Øst politidistrikt til Tønsberg fremfor den eksisterende i Drammen, må omgjøres som følge av avsløringene.

Stortingskandidat og gruppeleder i Drammen Frp, Jon Helgheim, krevde i et leserinnlegg i VG at både politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt, må gå som en konsekvens av hvordan saken har blitt håndtert.

LES OGSÅ: Politidirektøren slaktes av fagmiljøet i Drammen

Forventer svar

Den brede, tverrpolitiske kritikken har først og fremst blitt rettet mot politidirektoratets påståtte motvilje mot å samlokalisering av brann, helse og politi på felles operasjonssentraler, slik foregangseksempelet i Drammen har dokumentert unike erfaringer med.

Det er allikevel justisministeren som sitter med det øverste ansvaret, og nå må Per Willy Amundsen (Frp) svare for vurderingene som ble gjort under sin forgjenger Anders Anundsen.

– Vi ble enstemmig enige om å sende brev til statsråden. I brevet ber vi om at han forklarer seg om det ansvaret som han har i arbeidet som førte til at den samlokaliserte nødsentralen i Drammen nå blir nedlagt, sier Per Olaf Lundteigen (Sp) i kontroll- og konstitusjonskomiteen til NRK, som først omtalte saken.

Lundteigen ble ifølge VG forhindret fra et møte med politimester Christine Fossen om lokaliseringen av den nye operasjonssentralen i 2016, av frykt for rabalder. Ifølge NRK er han selv forfatter av brevet som nå er sendt justisministeren. Det skal ha en ukes svarfrist.

– Han må svare på hva som er justisdepartementet sitt ansvar, hva som er politidirektoratet sitt ansvar og hva er politimesteren sitt ansvar. Han må også i spørsmålet forsvare det han har sagt som ifølge ham har vært en god og skikkelig prosess. Noe som jeg stiller meg helt uforstående til, sier Lundteigen til NRK. 

LES OGSÅ: Tønsberg nytt hovedsete i Sør-Øst politidistrikt

Kan bli reist sak

Avhengig av redegjørelsen fra justisministeren, skal komiteen vurdere hvorvidt det skal reises sak. 

– Det som kan skje er at komiteen behandler svaret og så skal vi da ta stilling til om det skal reises sak eller om vi skal stille flere utdypende spørsmål, sier Lundteigen til NRK. 

Også leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap), har reagert kraftig på saken og kaller vedtaket for uakseptabelt sett i lys av VG-avsløringene. Heller ikke kan utelukker videre politisk gransking. 

– Vi må ta forbehold om at det som står i VG er riktig, men har ingen grunn til å tro at det ikke er tilfelle. Når det er sagt så vil jeg karakterisere dette som svært alvorlig og uakseptabelt, sier Martin Kolberg til NRK.

Både Høyretopper, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet lokalt i Drammen har også kommet med knusende kritikk av politidirektoratet etter avsløringene. 


Les Jon Helgheims åpne brev til politidirektøren her: 

Det er med stor forferdelse jeg leser i VG om den uverdige kampen dere i Politidirektoratet (POD) har ført mot deres sjefer i Justisdepartementet. Jeg blir heller ikke beroliget av dine arrogante uttalelser i saken. Jeg trodde at du som direktør for POD var genuint opptatt av at politireformen blir gjennomført på best mulig måte. Jeg trodde du skulle være genuint opptatt av innbyggernes beste, dessverre er du ikke det.
Selvsagt står dere i POD fritt til å ha faglige innvendinger, men når beslutningen er tatt og ordren gitt, så skal dere adlyde. Samtidig er det nærmest umulig å forstå PODs motforestillinger mot samlokalisering av nødsentral for politi, brann og helse (SAMLOK). Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er ren prestisje som er grunnen til sabotasjen. All erfaring tilsier at Norges eneste SAMLOK-prosjekt i Drammen fungerte svært godt. Når alt annet sto til strykkarakter etter 22. juli, så var det et hederlig unntak, nemlig SAMLOK i Drammen.
Alle store hendelser viser at en hovedutfordring er informasjonsflyt og utveksling mellom etatene. Ressursene finner hverandre ikke, SAMLOK er den beste løsningen vi har for dette. Dette er alvorlige saker Humlegård, alt for alvorlig til at du kan rote det til med ubegrunnede, personlige motforestillinger. Hvordan skal du forsvare at manglende samlokalisering igjen blir en avgjørende faktor når nødetatene svikter ved neste alvorlige hendelse?
Ikke bare har valget av nytt hovedsete for det nye politidistriktet ført til at det ikke blir noe samlokalisering. Du har i tillegg beordret nedleggelse av det velfungerende prosjektet i Drammen. Du klarer ikke stable på bena mer enn et nytt distrikt med SAMLOK, på tross av at ordren var at alle skulle ha.
I et svar til ordføreren i Drammen vektlegger du at valget for nytt hovedsete falt på Tønsberg, blant annet fordi de også kunne samlokalisere nødsentralene. Like fullt blir det ikke noe av, måloppnåelsen er tilnærmet lik null på SAMLOK, og du virker nærmest som du skryter av det. De andre kriteriene for å velge Tønsberg fremfor Drammen er så tynne at det er umulig å forstå annerledes enn at det hele er et spill for å trumfe gjennom PODs forkvaklede syn på samlokalisering. Du har som politidirektør satt egen prestisje foran innbyggernes sikkerhet, du har nektet å utføre ordre, du må gå fra jobben. Ta gjerne med deg Christine Fossen.

KRITISK: Jon Helgheim, nyvalgt varaordfører i Drammen, krever politidirektørens avgang i et åpent brev.

LES OGSÅ:
Operasjonssentral og hovedsete hver for seg


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE