ANNONSE

VIDEOBEVIS: Førstebetjent Øyvind Moldvær forklarer Lavrans Kierulf og Jøran Kallmyr hvordan video akkurat har bidratt til å oppklare en voldsepisode.
ALLE FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Justisministeren på nattpatrulje i Drammen

Politireform og storbyutfordringer stod på programmet da statsråden var på «studietur» i sentrum natt til søndag.


Alexander Jansen

 01.09.19, kl. 08:48
 12.09.19, kl. 14:07


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Besøket kom i stand etter et initiativ fra Frp lokalt i Drammen, blant annet som følge av tidligere oppmerksomhet rundt enkeltepisoder i Drammen assosiert med uønskede «Oslotilstander».

- Det skal være nulltoleranse for angrep på politiet. Det er ekstremt viktig. Når vi ikke lenger har det, vitner det om et samfunn som er på ville veier, slår Kallmyr fast.

Justisministeren har tidligere vært med på patrulje i Oslo for å lære mer om hovedstadspolitiets utfordringer i hverdagen. I Drammen var han foruten fylkesordførerkandidat i Viken Frp, Lavrans Kierulf, flankert av politimester Christine Fossen og politistasjonssjef Øyvind Aas, som kunne sette justisministeren inn i situasjonen lokalt i Drammen og i Sør-Øst politidistrikt. 

1 (50).jpg
- Drammen har mange av de samme problemstillingene som Oslo, men i litt mindre skala. Det gjelder på mange områder som i barnevernsproblematikk, rusproblematikk og psykiatri, men også for politiet, sier Kallmyr.

1 (80).jpg

Voldsforebygging

Kallmyr startet imidlertid drammensbesøket med «politiets dag» på politistasjonen, hvor det ifølge stasjonssjef Øyvind Aas var flere tusen besøkende innom og fikk et hyggelig møte med politiet. Mindre travelt var det på byen helga etter Elvefestivalen, med lite folk og en relativt rolig vakt på hendelsesfronten. 

Statsråden fikk imidlertid overvære politiets voldsforebyggende arbeid i form av våpenvisitasjoner, samarbeid med ordensvakter og fokus på raske inngrepen ved tegn til knuffing og uro på byens utesteder.

1 (11).jpgVÅPENVISITASJON: 70 personer ble kontrollert i sentrum, uten funn av noe klanderverdig.

Et par klassiske episoder av basketak mellom berusede kranglefanter og dørvakter fikk justisministeren også oppleve på nært hold, og i kjølvannet av det, hvordan politiet nå gjennomfører effektiv etterforskning og avhør på stedet for å redusere tidsbruken på mindre alvorlige forhold.

1 (22).jpgBAKTROPPEN: «Alarmen» har akkurat gått på «Goggen», og delegasjonen lokalpolitiker, statsråd og politimester er på vei inn for å studere politiets inngrepen på nært hold.

1 (32).jpgTIL ARRESTEN: Denne mannen hadde nok ikke sett for seg å bli omringet av justisminister, politimester, politistasjonssjef og et kobbel av politifolk, samt lokalpressen, etter å ha angrepet en ordensvakt.

Lover utskifting av gamle biler

Justisminsteren hadde forøvrig den tvilsomme gleden av å bli transportert rundt i et patruljefølge bestående av to politibiler som tilsammen er mer enn 20 år gamle, hvorav den ene har snart 500.000 kilometers tøff bruk på samvittigheten. Bilparken i Sør-Øst politidistrikt har den eldste snittalderen av samtlige politidistrikter, og enorme vedlikeholdskostnader.

- Hva tenker du om det, Kallmyr, er det på tide med en oppgradering?

- Politibilen har blitt det aller viktigste verktøyet for politiet og er mye bedre utstyrt enn før, men er også dyre å kjøpe inn. Derfor bevilget vi 100 millioner ekstra i revidert statsbudsjett som var øremerket til nettopp dette, sier Kallmyr. 

Hva som skjer i årets statsbudsjettet vil han ikke røpe. Politimester Fossen skyter inn at Sør-Øst politidistrikt i sommer fikk tildelt 10 millioner av totalpotten. Bilene er i bestilling, men hvor mange kjøretøy dette utgjør for drammensdistriktet, er foreløpig ikke kjent.

- Sør-Øst har vært i en vanskelig økonomisk situasjon, og det er på det rene at vi ikke har klart å ligge på det nivået vi skulle ønske vi kunne. Men her er vi nødt for å investere, sier Fossen.

1 (114).jpgI BRÅKMAKERGATA: Fossen, Kierulf og Kallmyr i Engene, «problemgata» politiet gjerne ikke skulle hatt nattklubbvirksomhet i.

1 (145).jpgTOK IKKE HINTET: En kranglefant som satte seg opp mot dørvaktene etter å ha fått gjentatte advarsler blir her overtatt 
av politiet - med stasjonssjef Aas tett på begivenhetene. Mannen skal ha blitt bortvist, men greide ikke overholde det og ble til slutt innbragt arresten.

«Flåtestyring»

Kritiske røster både i politiet lokalt og fra politisk hold har kritisert nærpolitireformen for å ha blitt en fjernpoliti-reform. Uløste reform-utfordringer stod naturligvis på dagsorden i løpet av nattetimene, men også gevinstene politireformen har ført med seg var samtaleemne.

- Vi har nylig sett flere eksempler på hvordan operasjonssentralen nå er i stand til å håndtere flere større parallelle hendelser samtidig på en god måte, noe vi ikke var i stand til tidligere. Måten man flåtestyrer ressursene på i dag gjør oss bedre rustet til å samarbeide på tvers av gamle distrikter. Vi benytter også UP i mye større grad til ledige oppdrag, og resultatet er at nærmeste patrulje blir sendt, sier Fossen. 

Ifølge Kallmyr er det ikke til å komme fra at politiets arbeid alltid vil være hendelsstyrt, og understreker at beredskapen på den spisse kompetansen for farlige oppdrag er mye bedre enn før. 

- Det er blant annet derfor vi nå har tre nye politihelikoptre med mye større rekkevidde enn før. Jeg vet at beredskapstroppen allerede blant annet har vært på helikopteroppdrag i Hallingdal, sier Kallmyr.

kallmyr_52.jpg

Nært politi på flere måter

Måten politiet jobber med etteretning på, utgjør også en forskjell ute på gata i forhold til forebygging og tilstedeværelse. Justisministeren mener det er mer målrettet arbeid enn før, som handler om å være tilstede på de rette stedene.

- Vi er ikke bare inne i en tid med politireform, men også inne i en tid hvor vi har et stort skifte i kriminalitetsbildet, sier Kallmyr.

Han påpeker at også sedelighetssaker og nettkriminalitet har hatt en voldsom økning de siste årene, og er noe politiet bruker mye ressurser på.

- Utover flere stillinger i politiet, synes jeg det er viktig å påpeke at vi også skal være et nært politi for de som tidligere hadde vanskelig for å nå oss. Overgrepsofre, kvinner og barn som blir utsatt for vold har nå helt nye kanaler å komme i kontakt med politiet på enn før. Når kriminaliteten endrer seg må også vi endre måten vi jobber på. Det er vel så viktig som å være synlig ute i gata, sier politimester Fossen.

kallmyr_97.jpgFIKK SKRYT: - Veldig bra at du tar deg tid til å møte oss ute på jobb, var tilbakemeldingen fra flere politifolk og dørvakter til Kallmyr.

LES OGSÅ: Stortingsrepresentanten ble med ordensvaktene på jobb


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE