ANNONSE

STRIDENS KJERNE: Steinberg er stedet hvor slaget skal utkjempes før endelig trasevalg blir vedtatt.
ALLE FOTO: NILS J. MAUDAL

Jernbanebråk i vente: Dette blir Steinbergs krigssone

Strid og opphetet debatt om lokalisering av jernbanetraseer, flyttes nå fra Vestfoldbanen under Danvik, til Steinberg og nytt dobbeltspor til Hokksund.


Nils J. Maudal

 22.06.17, kl. 18:33
 03.07.17, kl. 15:27


ANNONSE
ANNONSE

 

NEDRE EIKER: Jernbaneløsningene i drammensdistriktet står foran en total renovering med prislapp på over 14 milliarder kroner.

Etter en opphetet debatt med sterke følelser og mange store bokstaver, arbeides det nå med et detaljert forslag til reguleringsplan for dobbeltspor til Vestfoldbanen og oppgradering av Drammen stasjon.

Nå har Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) presentert forslag til kommunedelplan med korridorvalg for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund. I Nedre Eiker er forslaget å følge dagens trase. Får Bane Nor det som de vil blir Steinberg stasjon lagt ned og dobbeltsporet lagt over jordene sør for E134. 

Ikke uventet setter dette sinnene i kok i Øvre Eiker. Spesielt hett er det på Steinberg og i landbrukskretser. Prosjektleder Randi Mona i Bane Nor og hennes hjelpere ble møtt med mange harde ord på et folkemøte i Hokksund mandag.

LES OGSÅ: Ampert om dobbeltspor på folkemøte i Hokksund

Roligere i Drammen

Onsdag var det orienteringsmøte i Drammen om planene for strekningen Gulskogen-Mjøndalen. Der ble det utrykt bekymring for planene gjennom Mjøndalen, hvor flere hus vil bli rasert. 

Prosjektleder Mona kunne ikke si noe detaljert om dette, da det ikke blir avklart før i en senere reguleringsplan som Nedre Eiker kommune styrer.


Mona & co går inn i løvens hule førstkommende mandag, da de inviterer til orientering på Steinberg, hvor engasjementet i trasevalget altså er på sitt største. Bane Nors stab er forberedt på en heftig blanding av klappsalver og buing i lokaldemokratiets navn. 

Det er senere lagt opp til noen enkeltmøter med politikere og interesseorganisasjoner for berørte parter.

LES OGSÅ: Ny kamp om Steinberg stasjon

God tid til debatt og omkamper

Høringsfristen for innspill til forslag om kommundelplan er satt til 4. september, og politikere i de berørte kommunene inviteres til å ta en avgjørelse i løpet av året. 

Valg av jernbanekorridor vil oppheve båndlegging av arealer utenom den valgte korridoren, og Bane Nor har som målsetting å utarbeide forslag til detaljerte reguleringsplaner i løpet av 2018. Først når disse er vedtatt kan en innløsing av berørte eiendommer skje. Da vil de også ha avklart om de ønsker en etappevis utbygging med strekningen Gulskogen-Mjøndalen som en naturlig førsteetappe.

Det blir imidlertid rikelig med tid til nye runder med debatt og eventuelle krav om omkamper. Når trasevalg-prosessen er sluttført, skal saken til Stortinget og innlemmes i Nasjonal Transportplan som revideres om fire år. Det betyr at det ikke løftes en spade i prosjektet i årene fram til 2021.

LES OGSÅ: Dobbeltspor til Hokksund ute av NTP


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE