ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: ISTOCKPHOTO / GETTYIMAGES

- Hundesykdommen trolig ikke veldig smittsom

Ingen nye hundedødsfall onsdag: - De fleste hundene som har vært alvorlig syke, blir friske igjen, melder Veterinærinstituttet.


Redaksjonen

 11.09.19, kl. 22:51
 19.09.19, kl. 04:59


ANNONSE
ANNONSE

 

NORGE: Det er så langt kommet inn ca. 60 svar på Veterinærinstituttets og Mattilsynets spørreundersøkelse som ble utrbeidet sammen med NMBU Veterinærhøgskolen. Her ber vi veterinærer rapportere detaljert om tilfeller av akutt blodig diaré på hund. Foreløpig vurdering av disse viser ingen sammenheng mellom tilfellene som gir et klart spor å følge videre i utredningen.

Av de 60 hundene, som så langt er innrapportert på spørreskjema og som har vært alvorlig syke, er 46 allerede blitt friske igjen. Dette indikerer at de fleste hundene blir friske.

En positiv nyhet er at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold er bare én hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Forundersøkelsen Mattilsynet og Veterinærinstituttet gjennomførte før helgen pekte ikke på tydelige fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

- Det har ikke blitt obdusert hund i dag, men det vil bli obdusert nye hunder fram mot helgen, melder Veterinærinstituttet onsdag kveld.

Fortsatt ikke noe klart svar på årsaken

Veterinærinstituttet følger flere spor i samarbeid med Mattilsynet i håp om å oppklare de mange tilfellene av syke og døde hunder i det siste. Bakteriene som er funnet på flere hunder er et slikt spor, men det er fortsatt mye som er usikkert rundt dette, og det er derfor viktig å holde på også andre spor også.

- Vi har funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens hos et flertall av de obduserte hundene og hos flere syke hunder uten at vi pr. i dag kan si noe om dette er årsaken til symptomene vi ser. Vi vil fortsette å søke etter Providencia alcalifaciens i prøver fra flere dyr. Denne bakterien kan gi diare, noe som også er kjent hos mennesker, uttaler Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Veterinærinstituttet undersøker nå hvordan forekomsten av bakterien i prøver fra friske hunder. Denne kartleggingen av normalsituasjonen er ikke avsluttet, men det set ut til at denne bakterien forekommer naturlig hos noen friske hunder.

Veterinærinstituttet undersøker bakteriene fra de positive prøvene for å se om det er mulig å påvise nært slektskap.

- Dette kan si oss noe om det er et utbrudd, flere utbrudd eller en serie av enkelttilfeller vi opplever. Svar på dette er ventet til helgen.

Ut ifra sykdomshistorie og patologiske funn er det ikke sannsynlig at det er algeforgiftning. Det er heller ikke noen som tyder på flåttbårne sykdommer. Laboratoriesvar gjør at vi også kan utelukke at dette er sykdommer som miltbrann og harepest (tularemi), opplyste Veterinærinstituttet fredag.

LES OGSÅ: Frykter utbrudd av dødelig hundevirus - dødstallene stiger


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE