ANNONSE

NYTT FORSLAG: SVV vurdrer å utrede tunnel ut til Tuverudveien ved oppkjøringen til Linneslia og firefelt motorvei rett vestover til E18.
ALLE FOTO: NILS J. MAUDAL / DRM24

Her vurderer vegvesenet ny RV23-E18-forbindelse

En tilnærmet rett vei fra tunnelåpning ved Tuverud gård til E18 ved Moserud. Det er et alternativ Statens vegvesen vurderer å utrede som ny RV23 gjennom Lier.


Nils J. Maudal

 25.10.18, kl. 09:08
 01.11.18, kl. 13:41


ANNONSE
ANNONSE

 


KLIKK PÅ VINDUET OVER FOR Å SE VIDEO!

LIER: Nytt mulig alternativ for ny RV23-forbindelse til E18 lanseres nå av Statens Vegvesen: 

  • Tunnel til Tuverudveien ved oppkjøring Linneslia
  • Vei rett vestover, bro over Lierelva, jernbanen og Husebygata
  • Av-påkjøring for lokaltrafikk til Husebysletta
  • Planfri kryssing av Ringeriksveien på Vitbank
  • Motorveikryss påkobling E18 ved Moserud

Billigere løsning

For prosjektet betyr det at veien går utenom de dårlige grunnforholdene ved Linnes/Gullaug. Man slipper å bygge en kostbar kryssløsning mellom RV23-tunnel, Tuverudveien og nåværende vei til Lahell. Ved å bygge bro over jernbanetrase og Husebygata styrer man unna en omfattende omlegging av Amtmannsvingen med inngrep også i bebyggelse.

Ved å etablere av- og påkjøring til Husebysletta ivaretas forbindelsen til lokalveinettet mens gjennomgangtrafikken går uhindret. På Vitbank unngår man boliger og næringsbygg. Et T-kryss ved E18 sør for Moserud gir forbindelse med motorveistandard til Drammen og Asker.

En slik løsning vil imidlertid gå på bekostning av dyrket mark. En nærmere utredning vil avklare om denne løsningen beslaglegger mer matjord enn andre løsninger.

Når denne løsningen nå lanseres for mulig utredning, er det for å følge opp pålegget fra Samferdselsdepartementet om å vurdere billigere og raskere gjennomførbare løsninger for RV23 gjennom Lier.

PÅKOBLING: Rett firefelts RV23 fra Tuverud til motorveikryss på E18 ved Moserud er en løsning Statens Vegvesen vurderer å utrede nærmere.

Oslofjordtunnel før Lier-løsning?

De som fryktet følgetongen om RV23/E134 gjennom Lier ville by på nye utspill og potensielle forsinkelser, har nå fått rett i sine spådommer. Hva dette siste innspillet vil bety i praksis er det ingen som tør spå.

Mens Lier-delen av RV23/nye E134 får flere usikkerhetsfaktorer, går prosessen fram mot dobbelt løp i Oslofjordtunnelen stødig fremover. Når prosjektet med dobbel tunnel under Oslofjorden står ferdig, vil det innby til økt trafikk fra øst til vest. Muligheten for at dobbelt Oslofjordtunnel kommer før løsningen i Lier, fremstår derfor som et mulig scenario. Et mulig regjeringsskifte og ny samferdselsminister med egne meninger vil også øke usikkerheten.

LES OGSÅ: Frykter ny ørkenvandring etter Liers RV23-helomvending

NY KORRIDOR: Slik har SVV tegnet inn en mulig løsning på ny RV23-E18 i ytre Lier.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE