ANNONSE

FOTO: POLITIET

Han blir ny politimester i Sør-Øst politidistrikt

Politimester i Troms, Ole Bredrup Sæverud, blir ny politimester i Sør-Øst politidistrikt.


Redaksjonen

 22.10.19, kl. 11:54
 29.10.19, kl. 14:16


ANNONSE
ANNONSE

 

BUSKERUD: Endringen gjelder i ett år fra og med 4. november 2019. Sæverud og Nilsen beordres for samme periode.

Bakgrunnen er at nåværende politimester i Sør-Øst, Christine Fossen, går til en ny stilling i Justisdepartementet 1. november.

- Jeg er svært glad for at Ole Bredrup Sæverud vil ta oppdraget som politimester i Sør-Øst. Ole har de kvalitetene som trengs for å bygge videre på den gode innsatsen som ledelsen har lagt ned i å etablere politidistriktet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Hun legger til at politiet står midt i en omfattende reform, og at det helt klart er en fordel at vi raskt kan hente inn en politimester som kjenner reformarbeidet godt.

Ole Bredrup Sæverud har vært politimester i Troms siden 2012. Han har drøyt fire år igjen av sitt åremål. Han er jurist og har vært politiadvokat, statsadvokat og førstestatsadvokat.

- Jeg er takknemlig for denne utfordringen, og ser fram til å ta fatt på neste etappe av arbeidet i politidistriktet. Vi har et potensial for erfaringsoveføring mellom politidistriktene, og nå får jeg anledning til å bidra med erfaringer fra Troms. Samtidig ser jeg fram til å bli kjent med de forutsetningene Sør-Øst har for sin drift, og sammen med medarbeiderne der fortsette å utvikle distriktet i ønsket retning, sier Ole Bredrup Sæverud.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE