ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Gode tall for kollektivtrafikken første halvår

Brakar er godt fornøyd med veksten i kollektivtrafikken første halvår i år. Antall reiser på Brakars busslinjer øker med 2,2 prosent.


Elisabeth Bogstad

 05.07.17, kl. 10:49
 11.07.17, kl. 15:11


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Hittil i år har Brakar registrert nesten 6.068 000 reiser mot 5.940 000 per juni i 2016.

Størst er veksten i Drammen, Lier og Nedre Eiker, med vekst på henholdsvis 4,1, 4,8 og 8,7 prosent.

Disse områdene har hatt stor vekst gjennom hele halvåret. Veksten skyldes delvis flere avganger finansiert av Buskerud fylkeskommunen og Buskerudbyen på linje 3 Kastanjesletta – Fjell, linje 71 Lierbyen – Asker og linje 51 Drammen – Mjøndalen.

- Vi har fulgt antall reiser med stor spenning og glede gjennom hele vinteren og våren, forteller Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

Stort sett har tallene pekt bare en vei – oppover.

- Resultatene viser at det er riktig å øke innsatsen der det allerede er mange reiser, det vil si der hvor det er et godt kollektivmarked. Da reiser flere kollektivt, og de reiser oftere, sier han.

Å satse tungt der det bor mest folk er også i tråd med de føringer som er gitt i Buskerud fylkeskommunes «Kollektivtransportplan i Buskerud».

Totalt er det en vekst i Buskerudbyområdet på fem prosent første halvår i 2017 sammenliknet med samme tid i 2016.

– Samtidig har vi et fleksibelt og godt samarbeid med Norgesbuss og Nettbuss som kjører for oss, sier Sundfjord og avlutter, de gir oss gode innspill, og sammen finner vi raskt løsninger som bidrar til å gi folk et bedre busstilbud. 

LES OGSÅ: 
Bilbyen Drammen har suverent flest biler per innbygger
LES OGSÅ: Nå kjøper Brakar de første hel-elektriske bussene


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE