ANNONSE

LOVET VEI: Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen garanterte for gode veiløsninger til det nye sykehuset, men kunne ikke love at alt var på plass når sykehuset åpner i 2024.
ALLE FOTO: NILS J. MAUDAL

Garanterer sykehus-veiløsning

- Det er nå som sykehuset er vedtatt bygget at vi kan fokusere på veiløsningene, og de vil komme. Garantert! sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til DRM24.


Nils J. Maudal

 31.05.17, kl. 13:55
 09.06.17, kl. 00:53


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: - Fram til nå har jo sykehuslokaliseringen vær uavklart, men nå som prosjektet og plasseringen vedtas vil vi sørge for at veiløsningene kommer på plass, sier Solvik-Olsen til Drammen Live24.

Sykehuset og adkomsten skal tilpasses en del planer, blant annet for ny riksvei 23. Noen penger vil vi bli å finne i Nasjonal Transportplan der Buskerud er tiltenkt 41 milliarder kroner de neste 12 årene. Noe må sykehuseierne bidra med, noe må aktørene i området være med på å betale.

- Men veiløsningene vil komme, selv om kanskje ikke alt er på plass når sykehuset åpner, sier samferdselsministrer Solvik-Olsen.

LES OGSÅ: Sykehusplanene endelig godkjent

ADKOMSTVEI: Her ved Fjordparken på Brakerøya, gjennom eiendommen der Monter i dag har virksomhet, kommer en ny adkomst til det som blir sykehusområdet. Det blir trolig en bred gate med to kjørefelt og kollektivfelt. Den gamle undergangen under jernbanen egner seg ikke for ombygging til ny adkomst.

Konferanse på sykehustomta

Onsdag gjestet han Fjordkonferansen 2017 i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen, for anledningen arrangert på tomten på Brakerøya hvor det nye sykehuset kommer.

Mens tidligere konferanser har vært preget av avventende holdninger og mange forbehold rundt sykehusplanene, var onsdagens teltmøte på den kommende sykehustomten for et vekkelsemøte å regne.

I møtets ånd mante Ketil-Olsen alle partene involvert i veiplanene, sykehusplanleggerne og veimyndighetene inkludert, om å snakke sammen for raskere og smidigere å komme fram til gode løsninger.

LES OGSÅ: Slipper endelig sykehusjubelen løs

MUNTER TRIO: Brakerøya-kameratene representert ved Kristin Ørmen Johnsen og Morten Wold, smilte fra øre til øre da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen garanterte for gode veiløsninger til det nye sykehuset på Brakerøya.

I gang med planarbeidene

Bertil Horvli, byutviklingdirektør i Drammen, minnet om at et velfungerende sykehus er helt avhengig av velfungerende infrastruktur, inkludert veiløsninger. Han ga et hjertesukk over strømmen av «fake news» fra rekken av forståsegpåere som stilte spørsmålstegn ved de mange sider av sykehusutbyggingen, veiløsninger inkludert.

- Drammen kommune holder nå på med planarbeidene rundt en ny adkomst over det som i dag er området til Monter. Dagens undergang duger ikke og kan vanskelig bygges om. Trolig vil selve Monterbygget bli noe berørt. Dette er veiplaner som Drammen kommune og Buskerud fylke er sammen om. Om denne adkomsten kan stå ferdig til byggearbeidene for sykehus starter er foreløpig uklart sier Bertil Horvli.

VISTE FREM SKISSENE: Byutviklingsdirektør Bertil Horvli forklarte at Drammen kommune er godt i gang med planlegging av ny adkomst som vil bli lagt delvis over eiendommen der Monter i dag holder til. Det blir et spleiselag mellom Drammen kommune og Buskerud fylke.

 


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE