ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

UP: Flere blir tatt - antall omkomne går ned

Halvårstall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at det også i år er en klar økning av sjåfører som blir anmeldt for ruspåvirket kjøring av UPs mannskaper.


Redaksjonen

 12.07.17, kl. 10:44
 17.07.17, kl. 17:49


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Økningen fra 2016 til 2017 er på over 12 %, det har gått fra fra 1209 til 1357, hvilket er mer enn dobling av rustatte fra 2014 da resultatene viste 553, melder UP på sine Facebook-sider. 

Dette skyldes i stor grad at UP har hatt fokus på rus, og tatt i bruk nye metoder og utstyr for å avdekke dette, og ikke at det er flere som kjører ruspåvirket i trafikken.

Av de 1357 russakene til UP 1.halvår 2017, var det førerkortbeslag i 635 av sakene. I de sakene der det ikke ble førerkortbeslag kan det være at vedkommende ikke hadde førerkort eller tilfelle av lavpromille. Og som i andre saker er det menn som dominerer, i 87 % var menn gjerningspersonen.

LES OGSÅ: UP aksjonerer mot rus i trafikken

Flere kjører for fort

I følge UP-sjef Roar S.Larsen er det også en økning i antallet fartssaker, fra 40.306 til 43.342, altså en økning på 7,5%. 

– Vi er tilfreds med at ved kontrollvirksomheten forebygger alvorlige trafikkulykker, ved å stanse og påtale ruskjøring og fartsovertredelser, men samtidig bekymret når vi vet at rus og fart er en av hovedårsakene til dødsulykker, sier UP-sjefen.

LES OGSÅ:
Utrykningspolitiet kutter mannskapene på Østlandet

Antall omkomne i trafikken går ned

Foreløpige tall viser at 48 personer har omkommet på norske veier siden nyttår, en klar nedgang siden i fjor da var tallet 62. 

Larsen avslutter med å understreke at politikontroller er et viktig bidrag til å nå 0-visjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. 

LES OGSÅ:
Storoffensiv mot rus i trafikkenFØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE