ANNONSE

BLIR BYGGEPLASS: Her i Gilhusbukta øst på Lierstranda, starter oppfyllingen tidlig i juli med stein Fra NOAH på Langøya.
FOTO: NILS J. MAUDAL

Straks klart for Fjordby-oppstart i Gilhusbukta

Om allerede en måned starter oppfyllingen av Gilhusbukta. – Med vertikaldrenering kan vi ha byggeklar grunn i Fjordbyen kanskje allerede fra 2022/23, sier Torgeir Finnerud, daglig leder i Eidos til DRM24.


Nils J. Maudal

 12.06.18, kl. 22:41
 22.06.18, kl. 14:03


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: Mens sykehusplanene på Brakerøya har tatt mye av oppmerksomheten i utviklingen av indre del av Drammensfjorden, har Eidos jobbet stødig med planene for Fjordbyen på Lierstranda.

Selskapet har inngått en avtale med Gjelsten-selskapet NOAH A/S i Holmestrand om leveranse av miljøgodkjent fyllmasse fra Langøya til Gilhusbukta, skipet inn på lektere.

Tre millioner kubikkmeter

- Vi får to millioner kubikkmeter, ca tre millioner tonn masse. Dette skal leveres i løpet av 300 dager, og de første leveransene kommer allerede i første halvdel av juli, sier Torgeir Finnerud i Eidos.

De mange prosjektene i indre del av fjorden med blant annet nytt sykehus og utfylling av Holmen, har skjerpet konkurransen om fyllmasse. RV23/E134-tunnel og togtunnel gjennom Strømsåsen vil gi mye stein om noen år, men Eidos har ikke hatt tålmodighet til å vente og ligger nå adskillige kubikkmeter foran konkurrerende prosjekter. 

- Vi skal fylle ut totalt tre millioner kubikkmeter. Vi har derfor også laget en intensjonsavtale med utbyggerne av kollektivtrafikken vest for Oslo om ytterligere masser. Dette vil komme landveien men vi vet ikke nøyaktig når de leveransene starter, sier Finnerud.

Daglig leder Torgeir Finnerud i EIDOS tror Gilhusbukta kan bli det første utbyggingsområdet for gigantprosjektet Fjordbyen på Lierstranda.

LES OGSÅ: Nå slipper de sykehusjubelen løs

Ny metode = Kort setningstid

Normalt tar det mange tiår før fyllmasser på sjøgrunn setter seg og blir så stabile at de kan bebygges.

- Vi vil trolig benytte en metode som kalles vertikaldrenering. Det lages 30 meter dype hull for drenering. Det vil kunne redusere setningstiden ned mot to år. Dette vil kunne gi byggeklare områder fra kanskje allerede 2023. Dette er i tråd med våre intensjoner om å starte utviklingen av Fjordbyen i den ene enden og ikke midt på, sier Finnerud.

Hvordan området skal utnyttes er ikke endelig avklart, men i de overordnede planforslagene er området tegnet inn med boliger og kanaler med båtplasser, som bryter opp fjordbybildet

Lier Båtforening må finne seg en havn fra sommeren/høsten 2019. kanskje blir det en midlertidig løsning vest for tømmerterminalen.

LES OGSÅ: RV23 blir to milliarder dyrere enn først antatt

Småbåthavn må flytte

Øst i Gilhusbukta ligger havnen til Lier Båtforening. De har en leieavtale med Drammen havn som nå er sagt opp. De får ha havnen sin gjennom dette året og inn i 2019. Men når båtsesongen går mot slutten neste år, må de finne en annen havn.

Det kan hende de får en midlertidig sjøhavn vest for tømmerterminalen, men det blir i såfall uten områder på land. Landarealene langs hele sjøkanten er nemlig opptatt. Byggene og virksomhetene på industriområdet nord for utfyllingsområdet blir ikke berørt av planene.

Området som nå skal fylles opp og etter hvert utvikles, eies i fellesskap av Eidos, Drammen kommune og tre private grunneiere med Eidos som majoritetseier med 52 prosent. Disse tre står samlet bak og støtter utfyllingsplanene.

Med en ny metode for drenering og setning kan området være utbyggingsklart kanskje allerede fra 2023.


LES OGSÅ: «Fjordbyen»: Slik kan det nye kollektivknutepunktet på Lierstranda bli


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE