ANNONSE

SKAPER KØ: Lysintervallene ble endret fra korte til lange på den nye fotgjengerovergangen, noe som skaper lange køer i rushet.
ALLE FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Dårlig regulerte lyskryss lammer trafikken i nye Bjørnson

Det firefelts prestisjeprosjektet på Strømsø skulle få trafikken til å flyte. Nå står bilene i stampe på grunn av lysreguleringen.


Benedicte Haugaard

 04.12.18, kl. 08:50
 13.12.18, kl. 14:43


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Det er én måned siden det ble satt trafikk på nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate, og siden da har både bilister, fotgjengere og kollektivpendlerne revet seg i håret av frustrasjon.

Mange ble overlykkelige da de i begynnelsen innså at fire felt ville korte ned reiseveien, men gleden var kortvarig da de innså hvilke nye problemer to av de nye lysregulerte kryssene førte med seg.

Kork i Blichs gate

Korte lysintervaller og lang ventetid i Blichs gate mot Bjørnstjerne Bjørnsons skaper lange køer i Tordenskiolds gate, hvilket fører til mange forsinkede busser og uheldige og uoversiktlige situasjoner i ettermiddagsrushet. Alle bilene som skal ut fra Strømsø og inn på fylkesveien blir stående i kaos fordi lysreguleringen ikke tillater nok biler å komme seg ut på firefeltsveien. 

Thomas Holst er byggeleder for FV 282-prosjektet. Til DRM24 sier han at trafikklysene i Bjørnstjerne Bjørnson er ferdig kalibrerte, men at Blichsgate er en stor utfordring.

- Blichs gate er kort, og har i tillegg inn- og utkjøring fra parkeringshus samt varelevering til Kiwi. Dette gir utfordringer for kalibreringen av trafikklysene. Det tar tid å tømme gata, men vi kan ikke la det gå for mye utover trafikken i Bjørnstjerne Bjørnson heller.

Holst sier det ikke finnes noen quick-fix på problemet, og oppfordrer bilistene til å velge alternative reiseveier.

- Vi har åpnet for kjøring i alle retninger i Knoffs gate (maxikrysset, jour. anm) og anbefaler folk å kjøre dit, eller til Telthusgata dersom de skal i den retningen. Disse gatene takler trafikken inn og ut av indre Strømsø bedre enn Blichs gate, sier Holst.

KAOS: Det oppstår stadig uheldige og trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med den nye inn- og utkjørselen i Blichsgate.

Har observert

Byggelederen sier det ikke er planlagt noen endring for lysreguleringen i Blichs gate slik at trafikkbildet flyter bedre, men sier det alltid finnes forbedringspotensiale.

- Det er mulig vi kan forbedre noe, men vi har ingen planer foreløpig. Vi hadde et firma som observerte lyskryssene i en og en halv uke, men det hender jo at trafikkbildet forandrer seg ettersom folk blir mer kjent med veiene. Kanskje vi bør ta en titt igjen?

TIL HINDER:
Bussene som trafikkerer Tordenskiolds gate kommer seg ikke forbi køene i ettermiddagsrushet.

Fotgjengerovergang til besvær

I tillegg til problemene i Blichs gate, har også trafikklysene ved den nye fotgjengerovergangen i gamle Tamburgata rusk i maskineriet. I motsetning til Blichs gate som har for korte intervaller mellom grønt og rødt lys, har fotgjengerfeltet det motsatte problemet.

Når fotgjengerne får grønn mann, får de ikke bare mulighet til å passere FV 282 på 10 sekunder som er standard for fotgjengeroverganger. Her er mannen grønn i nærmere et minutt, hvilket hemmer trafikken på firefeltsveien kraftig - selv om bare en person har tenkt seg over gata. 

Daglig ser man at køene hoper seg opp med biler på tomgang, som tilsynelatende venter på ingen ting. Da blir spørsmålet om den nye miljøgata egentlig er så miljøvennlig likevel. 

Det hører også med til historien at lysreguleringen er her ble endret etter den første uken, fra kort intervall på 10-12 sekunder til lang intervall. Ukjent av hvilken årsak, da det sjelden er mange som passerer her.

- Her er det ikke bare fotgjengerne som spiller en rolle, men hele samvirket mellom krysset i Telthusgata, Knoffs gate og Blichs gate. Vi må ivareta den store flyten mellom Rundtom og Konnerudgata. Trafikksignalsystemene er ganske snedig, for de gir prioriteringer. Er det rom for å gi mer grønt, så gir man det, påstår Holst.

Men han innrømmer at systemet ikke er idiotsikkert, og sier han skal se på saken.

- Det er alltid rom for å tilpasse mer.

Se video:

Fotgjengerne som velger å bruke overgangen istedenfor undergangen velger også å gå på rødt istedenfor å vente, hvilket skaper farlige situasjoner - spesielt i mørket.

DRM24 har tatt tiden, og det tar 43 sekunder å vente fra man trykker på knappen til man får grønn mann, mens den grønne mannen varer like lenge - hvilket skaper unødvendig lange ventetid og lange køer for bilistene.

- Ikke et problem

Leder for prosjektet, Tom Hedalen ved Statens Vegvesen, har tidligere uttalt til DRM24 at han ikke trodde de to nye lyskryssene ville ha mye å si for trafikken.

- Vi har gjort våre trafikkberegninger, og trafikken vil nok stoppe av og til, men det blir såpass god kapasitet i gaten at det skal ta unna.

På spørsmål om hvorfor det er plassert en fotgjengerovergang fem meter fra undergangen, svarer han at dette er et ønske fra kommunen.

- Dette er et ønske fra Drammen kommunes side, og handler om en forlengelse av byaksen fra Strømsø Torg og bort mot Drammensbadet.

LES OGSÅ: Slik blir kjøremønsteret i nye Bjørnstjerne Bjørnsonsgate


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE