ANNONSE

FOTO: NEDRE EIKER KOMMUNE

Ap i Nedre Eiker ville ha Glitre som nytt kommunenavn

Det fikk de imidlertid ikke med seg flertallet på.


Roy Hansen

 15.06.17, kl. 07:57
 20.06.17, kl. 10:43


ANNONSE
ANNONSE

 

NEDRE EIKER: Flertall i kommunestyret i Nedre Eiker gikk onsdag nemlig inn for Drammen som navn på stor-kommunen.

Det til tross for at Arbeiderpartiet hadde signalisert at de ville gå for Glitre. Med fem stemmers overvekt ble Drammen valgt som forslag til navn på den nye stor-kommunen.

Som ventet ble det stort engasjement da kommunestyret diskuterte navn på den nye stor-kommunen. Foruten Drammen, ble det reist forslag om Glitre, Dramsdal og Drafn.

LES OGSÅ: Drammen+Nedre Eiker = Sant

Ville ha nytt navn - visste ikke hva

Flere av de folkevalgte uttrykte at de kunne tenke seg et helt nytt navn på den nye kommunen, men at de ikke hadde klart å komme opp med noe godt navn.

Glitre ble fremmet som et forslag av flere, men flertallet mente at Drammen var det beste alternativet.

- Drammen er veldig godt kjent gjennom et massivt markedsarbeid og har et godt omdømme. Dessuten sogner Drammen ikke til Glitre, og Svelvik har ingen nærhet til Glitre, sa varaordfører Elly Therese Thoresen fra Høyre.

Slikt stemte kommunestyret

Siden formannskapet tidligere på dagen hadde innstilt Drammen som forslag på navn, ble Drammen satt opp mot de øvrige navneforslagene.

Resultatet ble at 23 stemte for Drammen (14 H, 4 FrP, 1 SV, 1 V, 1 SP, 2 uavhengige), mens 18 representanter ønsket et annet navn, enten Glitre, Dramsdal eller Drafn (14 AP, 2 KrF, 1 MDG, 1 FrP).

Den videre prosessen

Bystyret i Drammen og kommunestyret i Svelvik gjør sitt valg 20. juni.

Den nye stor-kommunen vil formelt få sitt navn på et felles kommunestyremøte, innkalt av Fylkesmannen. Dette møtet er planlagt avholdt 16. august 2017.

LES OGSÅ: Hva skal den nye storkommunen hete?


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE