ANNONSE

MINISTER-MØTE: En lokal Frp-delegasjon var onsdag på stortinget for å diskutere veien videre i bom-saken med samferdselsminister Jon Georg Dale (til venstre).
FOTO: DRAMMEN FRP

Samferdselsministeren: - Uten lokalt flertall, ingen bomring

Internt Høyre-bråk avgjør trolig om det blir flertall mot bomring når Frp tvinger bystyret til å stemme over saken på nytt 30. april.


Alexander Jansen

 12.04.19, kl. 09:07
 30.04.19, kl. 10:22


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Blekket på pressemeldingen fra Nye Drammen Høyre tirsdag kveld som satte hele Buskerudbypakka på vent, var fortsatt vått da Frps Ulf Erik Knudsen sendte følgende interpellasjon (voteringsforslag i bystyret) til drammensordfører Tore Opdal Hansen samme kveld:

1. Bystyret skrinlegger planene om BB2 og bompenger i Drammen. 

2. Det legges frem sak om hvordan kommunen skal gå frem i dialog med staten for å sikre statlig bevilgninger til nødvendige veitiltak. Staten må bære byrden av disse som følge av Drammens posisjon som samferdselsknutepunkt.

Hensikten er ifølge Frp-gruppeleder Knudsen å tvinge Høyre til å vise sitt sanne jeg - om utspillet er valgflesk eller et forpliktende standpunkt. 
Problemet er bare at store deler av Høyres bystyregruppe ikke var forhåndsinformert om ordførerkandidat Haanings overraskende utspill - og mange ble tatt fullstendig på senga. Dermed er det duket for oppvask og tautrekking på kammerset før voteringen skjer i bystyremøtet 30. april. 

Verken Høyre-gruppeleder Tove Paule eller Ap-gruppeleder Eivind Knudsen har foreløpig ønsket å ta stilling til den nye situasjonen utad, hvor også Krf har flagget at de trekker støtten til bomringen i Buskerudbypakke 2. 

KASTET BRANNFAKKELEN: Ordførerkandidat for Høyre i Nye Drammen, Fredrik Haaning, slapp bom-bomben som førte til politisk spetakkel i Drammen denne uka.

- Ministeren var klar

Ulf Erik Knudsen ledet Frps delegasjon fra Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Lier som onsdag hadde møte med samferdselsministeren for å diskutere veien videre. Knudsen forteller til DRM24 at han er positiv til å få stoppet Buskerudbypakka en gang for alle etter møtet.

- Møtet var meget godt og konstruktivt. Vi diskuterte både hva som skjer med et flertall for, og et flertall mot Buskerudbypakka i bystyret, samt det nye kommunestyret. Det blir en krevende prosess og komplekse nye forhandlinger som må til, men vi er optimistiske til å få landet en ny avtale med staten som ikke inneholder bompenger, sier Knudsen til DRM24.

- Er det nå helt utenkelig at eksisterende Buskerudbypakke som er vedtatt og oversendt departementet kan bli behandlet i Stortinget før valget til høsten, og allikevel bli realisert?

- Det er ministeren som legger frem saken til behandling for saken til Stortinget. Han var meget klar på at hvis det ikke lenger er et flertall for Buskerudbypakka lokalt, blir det ingen sak, sier Knudsen.

Dermed vil ministeren med et pennestrøk sette en strek over hele pakken som for andre gang er vedtatt, utredet og oversendt Stortinget dersom flertallet i Drammen bystyre ombestemmer seg.

Tror Ap kommer etter

Knudsen antyder at hele det politiske bom-brorskapet i Drammen er i ferd med å rakne. Også Ap vil følge etter, tror Knudsen. 

- Når vi ser at også LO og mange innad i Ap er så kritiske at de velger å protestere i 1. mai-toget, samtidig som Ap selvsagt har lyst på ordførerkjedet etter valget i høst, er det mitt tips, sier Knudsen.

- Samtidig er det alt for tidlig å forskuttere et flertall i bystyret. Til det er uenigheten for stor i Høyre. Men voteringen i bystyret blir viktig for å vise hvilke grupperinger som er tilhenger av bom og ikke i høstens kommunevalg, sier Knudsen. 

- Er det aktuelt for Frp å forhandle på ordlyden i det fremmede forslaget for å få flere med på glid?

- Punkt én er det sentrale og er det jeg tenker må stå fast. På punkt to kan vi antagelig se på kosmetiske endringer for hvordan vi rigger arbeidet videre, sier Knudsen.

Det nye kommunestyret avgjør

Drammensordfører Tore Opdal Hansen uttaler at det «er det nye kommunestyret i ny kommune og etter valget som skal ta det arbeidet videre og som har endelig avgjørelse i saken.»

- Når FrP, Sp, KrF og Høyres forhåndskumulerte kandidater nå har gått ut med sitt syn for hva de vil mene når saken kommer til behandling etter valget, så er det klargjørende for det valget vi går inn i og som avholdes 9. september. De sier Nei til Buskerudbypakke 2, skriver ordføreren i en pressemelding.

Opdal Hansen sier videre at han «ser det som naturlig at en avtale med Staten ikke kommer til å bli tema de neste fire år for disse partiene».

LES OGSÅ: Nyslått bom-parti nektes parole i 1. mai-toget: - Trist

MOT: Fremskrittspartiet og Ulf Erik Knudsen har hele tiden vært mot Buskerudbypakka og bomring.

MOT: Tidligere bomaksjonist-leder og nå leder av Nye Drammen Sp Gro Nyhus har stått på barrikadene mot bomring, og kan nå glede seg over at også Krf ser ut til å ha byttet side.

VET IKKE: Gruppelederne Tove Paule (H) og Eivind Knudsen (Ap), her fra da de to presenterte flertalsforslaget for ny Buskerudbypakke for omtrent et år siden, har foreløpig ikke tatt stilling til den nye situasjonen.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE