ANNONSE

Gravemaskinene gyver nå løs på industribyggene på Brakerøya for å gi plass til nytt sykehus. Først for fall er hallen som huset Arctic Truck. Så står ABB i bakgrunnen for tur.
ALLE FOTO: NILS J. MAUDAL / DRM24

Rydder plass for nytt sykehus

Nå rykker gravemaskiner og ryddespesialister inn som fortropper for nytt sykehus på Brakerøya, den sentrale brikken i en ny helsebydel.


Nils J. Maudal

 07.05.19, kl. 14:11
 21.05.19, kl. 19:12


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: En opphetet lokaliseringsdebatt og helsefaglige tautrekninger er over, en omfattende papirmølle går inn i sluttfasen. Planer og penger er på plass. Nå står den ruvende industriparken for fall og nytt sykehus på Brakerøya blir konkret og synlig.

- Det har vært en trang fødsel, mildt sagt. Men nå er det alvor og vi gleder oss oppriktig. Nå starter riving av 30 bygg for å gi plass til nytt sykehus. Selve byggingen vil starte i midten av oktober, og vi gleder oss, sa adm. dir. Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF da hun ga klarsignal for gravemaskinene på Brakerøya tirsdag.

Og ved hennes side og minst like glad var Lisbeth Sommervold, adm. dir. i Vestre Viken HF. Hun får det nye sykehuset under sine vinger når det åpner våren 2025. 

Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF (t.v,) og Lisbeth Sommervold  i Vestre Viken HF ga grønt lys for rivestart på Brakerøya tirsdag.

100.000 tonn rives

AF Decom, nordens største rive- og saneringsspesialist, har fått jobben med å rive, sanere og gjøre tomten byggeklar. En jobb til cirka 62 millioner kroner. De nødvendige miljøtillatelser er på plass, og fram til oktober skal 100.000 tonn betong, metall og annet rives, sorteres og eventuelt behandles/deponeres. Områdene med miljøgift i grunnen er kartlagt og opprydding kalkulert inn i prosjektet.

Cirka 35.000 tonn kan trolig gjenbrukes på tomten, noe som vil redusere transportbehovet med 2000 billass. Miljøkravene er strenge, men passer inn i intensjonene om et grønt sykehus i grønne omgivelser.

Deler av gamle National Industri, sist brukt av Haandbryggeriet, skal plukkes fra hverandre og delvis pryde en endevegg på helseparken, delvis bli å gjenfinne som dekor på sykehuset.

Detaljregulering i september

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for sykehusområdet er ute på høring. Planforslaget kommer trolig til politisk behandling i Drammen og Lier i september, og byr neppe på noen overraskelser. 

Sykehusbygg RHF praktisk tilrettelegger/koordinator for byggingen. De signaliserer at oppryddings- og saneringsarbeidet i hovedsak er gjort innen oktober. De vi ha tomten ferdig sanert før de starter spunting og graving. De arbeidene er nå ute på anbud. Så følger en jobb med grunnarbeider, i hovedsak pæling og støping av bygningsfundamenter. Bygningene vil neppe reise seg før i siste halvdel av 2020.

Sykehustomten skal fylles opp til kote 3,5 meter, i snitt to meter over dagens nivå, for å motstå 1000-årsflom. Og alle vitale sykehusfunksjoner skal legges oppover i etasjene.

Dette er tatt søndag og er snart industrihistorie. Gravemaskinene gyver nå løs på industriparken som må vike for nytt sykehus.

Sykhus og helsepark

Sykehuset blir hovedelementet i det som blir en ny helsebydel. Det planlegges legevakt, helsehus, helserelaterte institusjoner og annet med helse i navn og fag. 

Drammen fjernvarme skal utvides for å betjene sykehuset og bli reserve strømleverandør. Odden ut mot Drammensfjorden , området som nå er lagringsplass for nybiler, er tatt ut av planen. Alt i planleggingen legges også til rette for forbindelse til ny Fjordby i Lier i øst.

LES OGSÅ: Dokumenterer industrihistorie på Brakerøya før gravemaskinene rykker inn


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE