ANNONSE

ORDFØRERLØFTE: Gunn Cecilie Ringdal lovet Lahell Velforening å jobbe for en snarlig løsning på RV23-problematikken. Talsperson Kjetil Haga for Lahell Velforening (t.v.) håper på gjennomføring av den vedtatte løsningen men tror ikke noe før en avklaring er gjort.
ALLE FOTO: NILS MAUDAL / DRM24

RV23 blir to milliarder dyrere enn først antatt

Nå vil Lier kommune vil ha samferdselsdepartementet og stortingspolitikerne på banen.


Nils J. Maudal

 12.04.18, kl. 09:21
 11.05.18, kl. 12:56


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER/RØYKEN: Kostnadene for prosjekt RV23 gjennom Lier blir to milliarder kroner dyrere enn antatt. Nå mobliserer kommunen en bred lobbykampanje for å få samferdselsdepartementet og stortingspolitikerne til å ordne finansene og bygge veien så raskt som mulig.

Beboerne på Lahell må få levelige forhold raskt, de har levd med trafikken alt for lenge. Og Lier trenger avgjørelse av veispørsmålene kjapt. Avklaringen for veiene er viktig brikker for utvikling av bl.a. Fjordbyen på Lierstranda, sa Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal på et fullstappet møte i Lahell velforening onsdag kveld.

Kveles av trafikk

Mange beboere på Lahell ga utrykk for frustrasjon og fortvilelse over kvelende trafikk og usikkerhet rundt løsninger og fremdrift da Statens Vegvesen fortalte om status for prosjektet. Men avdelingsdirektør Ingunn Foss ga ingen beroligende signaler om veien videre for RV23.

- Vi forstår fortvilelsen og ønsker også en rask avklaring. Nå har vi laget reviderte kalkyler for de forskjellige alternativene og sendt Samferdselsdepartementet som må ta avgjørelsene. Vi mener ekstrarundene med utredninger gir grunnlag for å ta en beslutning, sa avdelingsdirektør Ingunn Foss.

Men Statens vegvesen vil ikke fortelle offentlig hva de foretrekker eller anbefaler.

- Det er unntatt offentligheten. Ønsker departementet svar på flere spørsmål vil vi forsøker å gi det så presist og raskt som mulig, sier Nils Brandt, prosjektleder for strekningen Linnes-E18.

Om prosjektet Dagslett-Linnes bygges som planlagt vil en avklaring av tilknytningen til E18 kunne følge raskt. Om alternativet med tunnel til Viker og motorveikryss nederst Lierbakkene vinner gehør, blir tidsplanen mer usikker. Da antydes det minst fire år med planlegging og bygging. Og reduksjonen av trafikken på Lahell vil bli mindre. To tunneler ansees som helt urealistisk.

PLANEN: Tre korridorer er fortsatt med i utredningen for RV23 til E18, to via Ammannsvingen/Huseby, en via lang tunnel til Viker.

Viktig møte 13. juni

Kostnadssprekken skyldes kontrollberegninger av grunnforholdene i forhold til skjerpede krav, blant annet brofundamenter. Den vedtatte strekningen Dagslett-Linnes blir 900 millioner kroner dyrere, fobindelsen Linnes-E18 sprekker med ca 1 milliard kroner. Forutsetningene for prosjektet er endret og nå er det opp til politikerne å skjære igjennom og gjøre vedtak.

- Vi har håp om å få til nytt møte med departementet 13. juni. Vi ønsker å få en tidsplan for avklaring av fremdriften. Vi samler nå politiske og andre krefter for å unngå en ny ørkenvandring. Kall det gjerne en lobbykampanje. Hvis avklaringen drøyer må Lier sette mange viktige avgjørelsen på vent, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Fram mot møtet håper ordføreren på at det politiske miljøet i Lier samles bak kravet om snarlig avgjørelse og finansiell dekning av merkostnadene. Noe av de økte utgiftene er det naturlig at Staten dekker, spørsmålet om økte bompengsatser og forlenget nedbetalingstid er et moment i finansieringen.

Lier arbeider for å få med Røyken, Hurum og Asker i kampen for avklaring. Det nye Viken er også en naturlig samarbeidspartner. Et viktig argument for en snarlig avklaring er også trafikken gjennom Oslo. En løsning for utvidet Oslofjordtunnel og ny RV gjennom Lier vil lette belastningen på hovedstaden.    

MULIG LØSNING: Fra Amtmannsvingen over Vitbank til E18? Det er en av mulige løsninger for forbindelsen RV23 ved Dagslett i Lier til E18 i Lier.

LES OGSÅ: Ny vestfoldbane utsatt ett år


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE