ANNONSE

FOTO: NILS J. MAUDAL

RV 23 er historie - på mandag blir den europavei

Riksvei 23 mellom Vassum i Akershus og Lier i Buskerud blir en del av E134. Strekningen bytter navn fra RV 23 til E134.


Redaksjonen

 08.11.18, kl. 14:53
 21.11.18, kl. 16:26


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: - Og de første skiltene er på plass fra mandag 12. november, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Fram til alle skiltene er byttet ut med E134, vil trafikantene i en overgangsperiode møte både skilt med RV 23 og E134. I løpet av uke 46 vil skiltene i Akershus vise E134. 

- Nå i første omgang klistrer vi bare E134 over dagens RV 23 på skiltene langs hovedstrekningen i Buskerud. Det vil si fra Oslofjordtunnelen i Hurum fram til E18 i Lier, sier avdelingsdirektør Rolf-Helge Grønås i vegavdeling Buskerud i Statens vegvesen.

- Vi regner med å starte dette arbeidet i løpet av året. Neste år legger vi så opp til å sette opp nye skilt både langs hovedstrekningen og på sidevegene til E134, slik at alt da blir riktig og skikkelig.


Inngår i europeisk veinett

Årsaken til at RV 23 har fått status som europavei er for å fremheve at den inngår i et overordnet europeisk vegnett. En del trafikk til/fra utlandet kjører via E6, E18 og RV 23 videre på E134 ved Drammen mot Vestlandet. 

Dette underbygger også Statens vegvesen sin anbefaling om at E134 blir en hovedveiforbindelse mellom øst og vest og at trafikk til og fra utlandet bør benytter denne.

- At riksvei 23 blir E134 betyr nok ikke noe for den enkelte trafikant. Navnebyttet signaliserer at dette ikke bare er en forbindelse mellom Akershus og Buskerud, men en viktig vei som forbinder landsdeler sammen, og som forbinder Vestlandet og Sørlandet med Europa, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i vegavdeling Akershus i Statens vegvesen.

En mer helhetlig skilting av veinettet kan kanskje gjøre det mer oversiktlig, spesielt for internasjonale transportører. Karbø forklarer at riksvei 23 var den eneste veien i det transeuropeiske transportnettverk som ikke hadde E-nummer, og at denne endringen er en opprydning i akkurat det.

Ble bestemt i fjor

Omklassifiseringen og navneendringen ble bestemt i desember 2017 i forbindelse med Transport- og kommunikasjonskomiteens behandling av Nasjonal transportplan.

Statens vegvesen sendte en søknad til Samferdselsdepartementet i 2015 og ba om endringen. FNs organ for økonomisk samarbeid: «De forente nasjoners økonomiske samarbeid i Europa» ga sitt samtykke i 2017.

LES OGSÅ: Her vurderer vegvesenet ny RV23-E18-forbindelse


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE