ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Rekordmange under 18 i Buskerud får ungdomsstraff

Konfliktrådet opplevde nesten en tredobling av antall saker i 2019. Sakene omhandler hovedsakelig vold, narkotika og seksuallovbrudd.


Redaksjonen

 09.01.20, kl. 11:26
 21.01.20, kl. 03:14


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN/VIKEN: I tillegg var det en økning på 40 % i saker med såkalt ungdomsoppfølging, melder konfliktrådet i Sør-Øst i en pressemelding.

Ungdomsstraff ble innført i 2014 fordi det var politisk enighet om at ungdom under 18 år primært ikke skal sitte i fengsel. Reaksjonen er tredelt, med et gjenopprettende møte dersom offeret/ofrene samtykker i dette, utforming av en ungdomsplan, samt månedlige møter med ungdommen og et oppfølgingsteam for å følge opp om innholdet i planen fungerer.

Konfliktrådet Sør-Øst mottok hele 18 saker som omhandlet ungdomsstraff i løpet av 2019, en økning på 260 %. Dette var det høyeste antallet av alle konfliktrådene i landet, og en fjerdedel av alle som ble idømt ungdomsstraff i domstolen. Årsaken til økningen kan være at Konfliktrådet Sør-Øst har fått til et godt samarbeid med politiet, Friomsorgen og domstolen.

Sakene omhandlet hovedsakelig vold, narkotika og seksuallovbrudd.

Omfattende oppfølgingsbehov

Ungdommen som får denne straffereaksjonen har ofte omfattende oppfølgingsbehov. Det er nødvendig med godt samarbeid med både det offentlige og private nettverket.

Av sakene som kom inn i 2019 og pågående saker fra tidligere år, var det kun en som hadde nye lovbrudd. I tillegg var det en ungdom som trakk samtykke og må forvente en annen reaksjon.

I tillegg til saker med ungdomsstraff som har en varighet mellom ett og tre år, var det en økning i antall saker med ungdomsoppfølging fra 30 i 2018 til 42 i 2019, en økning på 40 %.

Dette er en reaksjon mot litt mindre alvorlige lovbrudd hvor ungdommen får oppfølging på liknende måte som ved ungdomsstraff.

Partene møtes ansikt til ansikt

Konfliktrådet bygger på gjenopprettende prosesser som legger til rette for at partene og andre som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt, møtes ansikt til ansikt. For ungdommen kan dette være både de(n) de har utsatt for lovbrudd, og andre de har en brutt relasjon med, uttaler konfliktrådet.

For ofrene i saker med ungdomsstraff blir det gjort et grundig forarbeid for å sikre at de er godt informert om hva et eventuelt samtykke innebærer.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE