ANNONSE

DRAPSTRENING: Drapstrening av hunder på villsvin skal ifølge politiet ha foregått i Øvre Eiker.
FOTO: POLITIET

Fikk reduserte straffer etter dyremishandling

Lagmannsretten har redusert straffene til de seks som ble dømt i Kongsberg og Eiker Tingrett i forbindelse med den store dyrevelferdssaken som gikk for retten våren 2018.


Roy Hansen

 05.11.19, kl. 11:59
 13.11.19, kl. 17:25


ANNONSE
ANNONSE

 

EIKER: Borgarting lagmannsrett avsa dom i den omfattende dyrevelferdssaken 1. november. De tre fagdommerne i lagmannsretten var i stor grad enig i dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett. Lagmannsretten festet ikke lit til de tiltaltes forklaring.

I likhet med tingretten fant lagmannsretten det bevist utover rimelig tvil at de tiltalte i stor grad har forholdt seg slik det er beskrevet i tiltalen. Lagmannsretten viser til omfanget av de straffbare handlingene og finner ingen formildende omstendigheter.

Retten måtte også ta stilling om det var viltloven eller dyrevelferdsloven som skulle brukes i denne saken. De landet på at det var dyrevelferdsloven som gjaldt, noe som betyr strengere straffer.

Den hovedtiltalte Buskerud-mannen ble av de tre fagdommerne i Borgarting Lagmannsrett dømt til to år og én måneds fengsel mot to år og seks måneder i tingretten. Den medtiltalte kameraten fra Østfold ble av lagmannsretten dømt til fengsel i et år mindre enn hovedmannen, en reduksjon på tre måneders fengsel for ham. Jaktforbud, samt tap av retten til å ha dyr opprettholdes i tråd med Kongsberg og Eiker tingretts dom.

To av mennene, en østfolding og en svenske hadde en perifer rolle i saken. Østfoldmannen ble dømt til 90 dagers fengsel hvorav 70 dager ble gjort betinget av lagmannsretten. Svensken fikk 75 dagers fengsel hvorav 55 dager ble gjort betinget. Etter fradrag for utholdt varetekt anses disse ferdig sonet. Jaktforbudet opprettholdes fremdeles for de to, og svensken kan ikke ha hund de neste to årene.

Den svenske kvinnen med tilhold i Østfold fikk sin sak behandlet separat i Borgarting tidligere i sommer. Også der var lagmannsretten enig med Kongsberg og Eiker tingrett. Hun anket videre til Høyesterett, der saken ble nektet fremmet av ankeutvalget nå i høst. Dommen mot henne er derfor rettskraftig og hun kan vente seg 90 dagers fengsel og tap av retten til å ha dyr i minimum fem år.

Eikerkvinnen anket aldri tingrettsdommen. Hun ble av tingretten dømt til fengsel i ni måneder og sonet ferdig tidligere i år. Først i 2023 kan hun søke mattilsynet om å få ha hund igjen.

Det er foreløpig ikke kjent om noen partene har anket dommen til Høyesterett

LES OGSÅ: Seks dømt til fengsel etter dyremishandling


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE